Rätt kunskap är det absolut viktigaste

Replik Artikeln publicerades

Både Liberalerna och Attention har skrivit debattartiklar om de behov, förutsättningar och möjligheter som rör samhällets bemötande av personer med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).

Det är artiklar som på många sätt fått positivt gensvar, genom mejl och vid personliga möten. I en insändare i Smålandsposten den 23 oktober uppmärksammar även Monika Gosai Liberalernas inlägg. Det är bra.

Både inom skola och utbildning och i samhället i övrigt har personer med NPF-diagnos fått alldeles för liten uppmärksamhet.

Samtidigt behövs några tillrättalägganden, när det gäller Monika Gosais insändare. Efter initiativ från Liberalerna har Växjös blågröna majoritet fattat beslut om att all skolpersonal ska utbildas i hur man på bästa sätt bemöter elever med NPF-diagnos.

Monika Gosai refererar till en föreläsning om lågaffektivt bemötande som hållits i Växjö. Hon menar den är en del av den kompetensutveckling som nämns ovan.

Det är inte så. Den föreläsning om lågaffektivt bemötande som beskrivs i DN och som Monika Gosai hänvisar till anordnades av ett föreläsningsföretag. Den ingår inte i Växjö kommuns satsning på bemötande av elever med NPF-diagnos. Det är en kompetensutveckling som startar först 2020.

Vi Liberaler är medvetna om att lågaffektivt bemötande som metod och praktik är omdiskuterad och ifrågasatt. Det finns många som anser att lågaffektivt bemötande är en väl fungerande metod. Samtidigt har det riktats tung kritik mot hur lågaffektivt bemötande tillämpas.

När det gäller kompetensutveckling för Växjös skolors personal, skall den som all annan skolverksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi har fullt förtroende för att Växjö kommuns utbildningsförvaltning alltid arbetar i enlighet med detta.

För oss Liberaler är det viktigast att Växjös lärare och övrig skolpersonal ges möjlighet att få de bästa kunskaper i hur unga med NPF-diagnos bemöts i skolvardagen och i undervisningen. Det vinner alla på.

Gunnar Nordmark, Yngve Filipsson, Liberalerna

”För oss Liberaler är det viktigast att Växjös lärare och övrig skolpersonal ges möjlighet att få de bästa kunskaper i hur unga med NPF-diagnos bemöts i skolvardagen och i undervisningen”, skriver Gunnar Nordmark och Yngve Filipsson.
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT
”För oss Liberaler är det viktigast att Växjös lärare och övrig skolpersonal ges möjlighet att få de bästa kunskaper i hur unga med NPF-diagnos bemöts i skolvardagen och i undervisningen”, skriver Gunnar Nordmark och Yngve Filipsson.