Riv upp beslutet om OB-bonusen

Insändare Artikeln publicerades

Snart ärmars månad slut och bonusen för skötare, undersköterskor med flera försvinner.

Sverige och vården befinner sig i ett svårt läge. Personalen uppmanas att stanna hemma vid minsta nytillkomna förkylningssymtom. Detta resulterar i brist på fler yrkesgrupper än sjuksköterskor.

Denna situation löses med extra arbetspass för ordinarie personal, pensionärer och outbildade timvikarier. Mycket av detta handlar om kvälls- helg- och nattarbete som nu får en sämre ersättning.

Det är dags att riva upp beslutet och i stället ge alla oss som bidrar till att upprätthålla en god vård dygnet runt den bonus vi förtjänar.

Annicka Johansson, pensionär och timanställd skötare på äldrepsykiatrin

Regionen har slopat OB-bonusen för bland annat undersköterskor. Riv upp det beslutet, anser Annicka Johansson.
Foto: Bertil Ericson / TT
Regionen har slopat OB-bonusen för bland annat undersköterskor. Riv upp det beslutet, anser Annicka Johansson.