Annons

Satsa på en budget som infriar vallöftena från 2018

Politikerna i Växjö kommun är nu inne i en beredningsprocess för att i juni presentera en budget för 2021.
Debatt • Publicerad 5 maj 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Om nästa års budget inte tillför mer pengar kan effekterna bli att skollagen inte följs och måluppfyllelsen minskar”, skriver Lärarförbundets styrelse i Växjö kommun.
”Om nästa års budget inte tillför mer pengar kan effekterna bli att skollagen inte följs och måluppfyllelsen minskar”, skriver Lärarförbundets styrelse i Växjö kommun.Foto: Henrik Montgomery/TT

Liksom den budget som staten nyligen presenterade kommer kommunens budget naturligtvis att vara präglad av det extraordinära läge vi nu lever i och som vi kommer se efterverkning av under lång tid.

Staten har avsatt 20 miljarder kronor till kommunerna för att täcka de extra utgifter som corona för med sig. Under förutsättning att Växjö kommun får täckning för sina extra utgifter måste nästa års budget ta höjd för de satsningar och ambitioner man hela tiden haft för förskola och skola.

Annons

Nu vill Lärarförbundet se en budget där vallöftena från 2018 infrias. Barn- och elevpengen måste höjas då samhället ska kraftsamla och gasa sig ur krisen.

Efter en krisperiod där samhällets alla offentliga funktioner satts på hårda prov har förskola och skola behov av att slippa effektiviseringar. För att uppnå en arbetsmiljö där lärarna kan ge barn och elever den undervisning de har rätt till utifrån sina egna förutsättningar måste det finnas en balans mellan krav och resurser.

De senaste årens satsningar har i realiteten inte ens täckt upp kostnader kopplade till demografi och elevökningar.

I stället tvingas lärarna effektivisera, uppnå samma resultat med mindre resurser. Om nästa års budget inte tillför mer pengar kan effekterna bli att skollagen inte följs och måluppfyllelsen minskar.

Det vill Lärarförbundet naturligtvis undvika, men inte med resultat av att lärarna jobbar sig sjuka. Det har det svenska samhället inte råd med.

Lärarförbundets styrelse Växjö

Anne-Lie Nilsson

Sofia Hugosson

Erika Evertsson

Lina Karlsson

Annons

Bodil Jullesson

Ellinor Palmgren

Klas Svensson

Håkan Georgsson

Mats Nydesjö

Stefan Johansson

Mattias Karlsson Fröberg

Simon Haptén

Annons
Annons
Annons
Annons