Satsa på jobbtillväxten och företagsklimatet

Många kommuner står inför tuffa ekonomiska utmaningar de närmaste åren. I Centerpartiet ser vi det som extra viktigt att i dåliga tider göra strategiska satsningar som i förlängningen innebär ökade resurser till utbildning, vård och omsorg.
Debatt • Publicerad 11 oktober 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Som företagare och Centerpolitiker anser vi att det är viktigt att vi nu utvecklar dialogen ytterligare mellan företagen och kommunledningen”, skriver Centerpartiet.
”Som företagare och Centerpolitiker anser vi att det är viktigt att vi nu utvecklar dialogen ytterligare mellan företagen och kommunledningen”, skriver Centerpartiet.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ett bra företagsklimat, jobb och tillväxtfrågor liksom en serviceinriktad och professionell myndighetsutövning har alltid varit en prioriterad fråga i Växjö kommun. Mår företagen bra mår också kommunen bra. Det är företagen som skapar jobben som leder till ökade skatteintäkter. Trots tuffa ekonomiska tider får vi inte göra avkall på att fortsätta utveckla och stödja vårt näringsliv.

Just nu visar kommunen en nedåtgående trend i flera avseenden. Företagsklimatet tappar och bland annat upplever företagen att kommunens myndighetsutövning, service och bemötande har försämrats. Vi ser allvarligt på detta och det manar till eftertanke såväl i vårt parti som i andra partier. Åtgärder måste till för att minska regelkrångel och onödig byråkrati för det lokala näringslivet i Växjö.

Vi måste också vara beredda att göra insatser inom de branscher som växer snabbast och som skapar de nya jobben. Här kan många introduktionsjobb skapas och som ger unga och nya svenskar möjlighet till sitt första jobb. Detta är i sin tur också en viktig del i vårt integrationsarbete.

Som företagare och Centerpolitiker anser vi att det är viktigt att vi nu utvecklar dialogen ytterligare mellan företagen och kommunledningen. Låt företagen sätta agendan och komma med förslag på hur dialogen skall utvecklas. Vi riktar därför en öppen inbjudan till alla företagare. Hör av er till vårt parti med goda idéer och förbättringsförslag om företagande och en fungerande arbetsmarknad i hela Växjö kommun.

Nu behövs skarpa förslag som ger Växjö förutsättningar att ta sig in i toppen av företagarkommuner i Sverige. Räkna med att Centerpartiet kommer att arbeta för detta.

Andreas Olsson (C), gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, Yvonne Ekaremål (C), företagare, ersättare i kommunfullmäktige, Claes Bromander (C), företagare, ersättare i kommunfullmäktige, Tomas Johansson (C) f.d. företagare, ledamot i nämnden för arbete och välfärd