Stor skillnad på när det finns pengar

Debatt Artikeln publicerades

I en debattartikel i Smålandsposten skriver två ledande Växjömoderater om strandskyddet och riksintresset. I ett svar av Bertil Andersson, förklarar han på ett utmärkt sätt varför det är så viktigt att värna strandskyddet.

Lika viktigt som det är att värna hela vår jord, det handlar inte bara om oss som lever idag, utan framförallt om kommande generationer och om växt- och djurlivet.

Anna Tenje och Catharina Winberg, menar att strandskyddet medför orimliga konsekvenser för kommunen, men då kan det inte vara Växjö kommun som de tänker på! Det går nämligen att söka dispens från reglerna och i Växjö får cirka 90 procent av sökta strandskyddsdispenser ett ja av en majoritet i byggnadsnämnden. Vänsterpartiet är tyvärr alltför ofta ensamt om att stå upp för strandskyddet.

Att ni slår ner på riksintresset och tycker det är ett hinder för ”utvecklingen”, känns närmast dråpligt.

Särskilt med tanke på det nya kommunhuset som håller på att byggas nere vid stationen, det om något strider ju mot riksintresset, men det byggs ändå. Att det dessutom strider mot hushållning av våra begränsade resurser gör ju inte saken bättre. Och tyvärr var även här Vänsterpartiet alltför ensamma om att bevaka riksintresset.

Att rasera Fylleryds naturreservat och bygga en väg genom reservatet för ett antal hundra miljoner, eller ett kommunhus för ännu fler miljoner, ja då finns det pengar. Men när vi talar om till exempel kultur eller terapihundar, då finns det inte så mycket pengar!

Mikael Karlsson (V), ledamot i byggnadsnämnden

Diskussionen fortsätter efter Anna Tenjes och Catharina Winbergs debattartikel om strandskyddet.
Diskussionen fortsätter efter Anna Tenjes och Catharina Winbergs debattartikel om strandskyddet.