Tänk om – orgelsalen håller inte måttet

Debatt Artikeln publicerades

Växjö konsthall i museets orgelsal riskerar att bli dyr och obrukbar. Låt konsthallen vara kvar i nuvarande lokaler till dess att ett realistiskt alternativ finns, skriver Per Reinholtz, Anders Bergön, Ewa Bjerler, Mats Aronsson och Pär Lindström.

Att flytta Växjös konstahll är ett beslut som väckt starka reaktioner.
Foto: Lennart Ernstsson
Att flytta Växjös konstahll är ett beslut som väckt starka reaktioner.

Nu börjar konsekvenserna för det av Växjö kommun framhastade beslutet att lämna nuvarande konsthall bli allt mer uppenbara. Det är häpnadsväckande att beslutet har tagits utan konsekvensanalys eller samråd med sakkunniga.

Mer omfattande utställningar som till exempel Växjö Konstrunda kommer sannolikt inte att kunna nyttja den avsedda så kallade Orgelsalen i Smålands Museum.

1) Utrymmet är för för litet! Lokalen klarar 100 besökare. Växjö konstrundas vernissager brukar till exempel dra 800 personer eller mer!

2) Tillgänglighet och säkerhet är ett problem. Både för personal och besökare. Byggnaden får inte förändras hur som helst. Att skapa riktigt bra tillgänglighet som inte bara till nöds följer riktlinjer och förordningar är kanske inte möjligt? Museala värden, exteriören och interiören ställer krav!

3) Läget är mindre centralt. Längre bort från de stora gångstråken - gågatorna i centrum! Dagens kulturstråk med biblioteket, konserthus och teatrar tappar med konsthallens flytt en viktig medspelare. Det blir ytterligare en försvagning av både tillgänglighet och det kommersiella centrala Växjö.

4) Kostnader är ju motsatsen till skälet för flytten! Risken är uppenbar att, om flytten blir av, förändringar måste ske i så små steg att det blir olämpliga kompromisser under lång tid. Med dålig funktion och arbetsmiljö som följd. Den korta tid till inflyttning, ett drygt halvår, kommer knappast att räcka till. Bara utredningen lär äta upp en stor del av den tänkta besparingen.

Restaurering av interiören, den mörka svåråtkomliga salen, är i sig ett omfattande projekt med ännu oöverskådliga kostnader. Ändamålsenlig modern belysning kostar till exempel många hundra tusen kronor.

5) Transporter - upp för trappor och genom trånga dörröppningar kommer att innebära dålig arbetsmiljö och begränsningar i vad hallen kan klara av att visa. Utställningar kräver ofta transporter av större saker. Både det känsliga taket och orgeln som står i vägen löper risk att bli skadade .

6) Begränsade möjligheter att montera något som exempelvis behöver hängas i tak. Det nuvarande kyrktaket skapar svårigheter. Det kan knappast vara kvar i en fungerande konsthall. En konsthall behöver dagsljus!

7) Inomhusklimatet – ventilation och luftfuktighet kommer att behöva hanteras efter dagens krav. Hur ska det gå till i denna kulturskyddade byggnad? Om det går kommer det att kosta. Därtill brukar det bli fult.

8) Var placerar man all befintlig konst? Det är en på många sätt intressant konstutställning som idag visas i dunklet uppe i orgelsalen.

Det mest förståndiga är att kommunfullmäktige inser alla dessa svårigheter och kostnader och bestämmer sig för att backa och tänka om.

Växjö är väl ändå en stad med höga ambitioner på kulturområdet?

Låt konsthallen vara kvar i nuvarande lokaler till dess att ett nytt, bättre och realistiskt alternativ finns som överensstämmer med riktlinjerna för konsthallens verksamhet!

Per Reinholtz, arkitekt SIR/MSA, konstnär, ordförande Växjö Konstrunda

Anders Bergön, fotograf, styrelseledamot Växjö Konstrunda

Ewa Bjerler, arkitekt

Mats Aronsson, konstnär, styrelseledamot Växjö Konstrunda

Pär Lindström, författare, kansliråd emeritus, länsarkitekt emeritus