Tant behöver större slant – dags att göra uppror

Insändare Artikeln publicerades

Varför behöver gammal tant större slant som vi i Tantpatrullen säger? Jo, därför att skillnaden mellan hög och låg pension och mellan kvinnors och mäns pensioner växer.

”Lägg ned pensionsgruppen och återför ansvaret för våra pensioner till riksdagen”, skriver Tantpatrullen i Växjö genom Birgitta Sevefjord, Marie Monvall, Eva-Britt Svensson.
Foto: Gorm Kallestad
”Lägg ned pensionsgruppen och återför ansvaret för våra pensioner till riksdagen”, skriver Tantpatrullen i Växjö genom Birgitta Sevefjord, Marie Monvall, Eva-Britt Svensson.

Männen har i dag i snitt cirka 7 000 kronor mer än kvinnor i pension i månaden. Över 300 000 pensionärer har så låg pension att de lever på gränsen till fattigdom – och en majoritet av dessa är kvinnor.

Men varför blir så många kvinnor fattigpensionärer med en pension under 12 800 kronor i månaden, trots att de arbetat både mycket och länge? Svaret är att pensionssystemet är konstruerat utan hänsyn till att vi har en ojämlik arbetsmarknad där kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete.

Många kvinnor har dessutom både fysiskt och psykiskt tungt arbete inom vård och omsorg som gör att många inte orkar och ibland inte får arbeta heltid fram till pensionen.

Dagens pensionssystem har raka rör mellan livsinkomst och pension. Det innebär att eftersom kvinnor ofta har lägre livsinkomst så får de lägre pension.

Att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för familj och barn och utför mycket obetalt arbete när samhället sviker och drar ned på både hemtjänst och äldreomsorg ger inga pensionspoäng.

Kvinnors obetalda arbete är en vinst för samhället men en förlust för individen. Därför kräver vi ett pensionssystem som kompenserar för en ojämlik arbetsmarknad.

Pensionsgruppen, som har åtta medlemmar, styr över våra pensioner och diskuterar bakom stängda dörrar där vi som medborgare inte har någon insyn. De hävdar att vi har världens bästa och ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Hållbart för vem? Absolut inte för alla som efter ett långt yrkesliv blir fattigpensionärer.

Nej, lägg ned pensionsgruppen och återför ansvaret för våra pensioner till riksdagen!

Det är dags att göra uppror och kräva ett pensionssystem som gör att framtidens pensionärer, både män och kvinnor, - våra barn och barnbarn – får en pension det går att leva på. Det får inte vara så att om du är fattig i arbetslivet blir du fattig tills du dör!

Tantpatrullen i Växjö genom Birgitta Sevefjord, Marie Monvall, Eva-Britt Svensson