Växjö kommun behöver internationella vänner

Debatt Artikeln publicerades

”Växjö har blivit en mycket känd och aktad part runt om i världen, men vi tycks vara på väg att glida ur alla sådana sammanhang”, skriver Anders Franzén (C).

Internationella relationer är viktigt för Växjö kommun, anser Anders Franzén (C).
Foto: Arkivbild
Internationella relationer är viktigt för Växjö kommun, anser Anders Franzén (C).

Växjö kommuns administration och i viss utsträckning politiker har under många år varit delaktiga i internationella relationer och projekt. Initialt var det med vänorter i Norden men i takt med att Växjö vuxit och övriga stagnerat har dessa kontakter blivit allt mer sparsamma och ointressanta.

I stället har nya relationer skapats, främst genom framgångsrika projekt som inträdet i EU möjliggjorde. Främst har detta skett genom att ambitiösa tjänstemän varit med och formulerat ansökningar om projektbidrag tillsammans med kollegor runt om i Europa. Detta har bidragit till många nya starka internationella relationer och att stora bidrag har kunnat hämtas hem för bland annat infrastrukturplaner och miljöinsatser. Som bieffekt har också kunskapen i engelska och om hur offentlig administration fungerar i omvärlden ökat väsentligt.

Den internationella solidariteten har stärkts genom EU-projekten. Det har inte bara handlat om inomeuropeiska kontakter utan stora projekt har också drivits med kommuner i till exempel Indien, Filipinerna, Vietnam, Sydafrika och Kanada.

Växjö har också med framgång deltagit i många stora internationella miljökonferenser och haft ordförandeposter i de internationella miljöorganisationerna ICLEI och Energy Cities liksom styrelseuppdrag i UBC, Union of Baltic Cities. Växjö har blivit en mycket känd och aktad part runt om i världen, men vi tycks vara på väg att glida ur alla sådana sammanhang.

UBC består av cirka 100 kommuner runt Östersjön. Organisationen bildades för 30 år sedan som en direkt följd av att länderna på östra sidan blev självständiga. För kommuner i Baltikum och Polen har det blivit mycket viktigt att kunna ha kontinuerliga kontakter med kollegor från Skandinavien.

Jag har själv deltagit aktivt i organisationens arbete under många år och kommunalråd i Växjö har suttit i styrelsen flera mandatperioder.

Nu senast för några veckor sedan på konferensen i Kaunas, Litauen var Malin Lauber (S) föreslagen som vice president i styrelsen. Tyvärr tillät den moderatledda majoriteten i Växjö henne inte att ställa upp och nu saknar Växjö representation i UBC. Detta är mycket beklagligt. Trösten kan vara att min vän Mantas Jurgutis, vice borgmästare i vår vänort Kaunas, numera är president i organisationen.

Jag vet av erfarenhet att internationella relationer tar tid att bygga upp och kräver engagemang för att bibehålla. Växjö är en del av Europa och världen och kan vara en betydande part i internationella sammanhang. Vi ska inte gå i SD:s ledband och isolera oss här uppe i Norden.

Anders Franzén (C)