Annons

Växjös har en hemmagjord trafikinfarkt

Växjö har satsat på att upplåta mark för nya bostäder, vilket är vällovligt. Den princip man följt kallas förtätning, och nu ser vi hus spira upp ur marken likt svampar på varje grön plätt.
Insändare • Publicerad 5 december 2019
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”På vissa vägar rullar trafiken i princip hela dygnet. Innerstadsluften är säkert inte den bästa numera”, skriver signaturen ”Flitig resenär”.Foto: Berit Roald/TT

Med en något naiv syn på hur människor i allmänhet ordnar sina transporter har man valt att inte se de infrastrukturella problem som kommer med de nya bostäderna.

Växjö har fått sin egen hemmagjorda trafikinfarkt. Nu är det inte längre bara Högstorpsrondellen som är igenkorkad under rusningstid utan likaså Teleborgsvägen, Linnégatan, Söderleden, Södra Järnvägsgatan och Arabygatan med kringliggande vägar. På vissa vägar rullar trafiken i princip hela dygnet. Innerstadsluften är säkert inte den bästa numera.

Annons

Stadsplaneringen borde från början ha tagit hänsyn till detta. Nu måste man se till att kringfarter byggs och trafiken underlättas så att inte alla blir tvungna att ta samma väg. Det är trots allt så att hur gärna man än vill cykla så kan man inte använda den i alla lägen.

Dessutom har vi regniga höstar och kalla vintrar ungefär i ett halvår och det räcker med att bo några kilometer utanför staden för att är man tvungen att ta bilen. De flesta behöver bilen till och från jobbet och för att sköta de ärenden som ofta sker i anslutning till jobbet.

Kollektivtrafiken är bra men kan inte täcka in alla stadens gator eller den omkringliggande landsbygdens behov. Nu ska också taxan höjas. Själv tar jag bussen rätt så ofta och kan säga att den trogna publiken består av barn, ungdomar och äldre damer och herrar. Den aktiva medelåldern lyser med några få undantag med sin frånvaro.

Dessutom är det ju så att de som nu bor mitt i staden också måste ta sig ut. De kan heller inte göra alla ärenden till fots i synnerhet som en stor del av handeln med kommunens goda minne förlagts till köpcenter utanför staden.

Gällande trafik- och parkeringssituationen har Växjö en hel del att göra: förtätningen måste nu till varje pris stoppas och kringfarter byggas.

Flitig resenär

Annons
Annons
Annons
Annons