Växjös nedskärningar i skolan drabbar oss alla

Debatt ,

I en debattreplik till Skolmarschen Kronoberg den 10 mars skrev utbildningsförvaltningens chef i Växjö kommun, Anders Elingfors, om skolan i kommunen. Nu replikerar representanter från Skolmarschen Kronoberg.

Inför 2020 så har Växjös styrande politiker skurit ned Växjös skolbudget med 42-85 miljoner. Det är en summa som motsvarar 100-200 lärartjänster. Politikerna har gjort det genom att medvetet ge skolan för lite pengar inför 2020. Vi i “Skolmarschen mot nedskärningar” har fått fram dessa siffror genom att noga läsa budgeten och genom att kontrollfråga de som jobbar med ekonomin på Utbildningsförvaltningen.

Det enda sättet att ta igen det här mångmiljonglappet är att ge oss lärare större klasser att ta hand om, fler lektioner per dag och fler kringuppgifter som tidigare låg på andra personalgrupper. Skolorna tvingas också göra sig av med oerhört viktiga stödpedagoger som hittills har hjälpt eleverna att ta sig igenom skoldagen. Det blir alltså försämrad arbetsmiljö för oss i skolpersonalen och en försämrad utbildning för eleverna där de som redan har det svårast blir de som drabbas hårdast.

Vi kommer fortsätta att protestera mot dessa stora nedskärningar tills skolan får så mycket pengar som behövs för att säkra en god arbetsmiljö för skolpersonal och en god utbildning för varje elev. Tjänstepersoner inom utbildningsförvaltningen är mer än välkomna att delta i våra protester. Vi är högst medvetna om att ni agerar utifrån de förutsättningar som ges. Förutsättningar som inte är hållbara, varken för personalen, för eleverna eller för samhället i framtiden.

Skolmarschen Kronoberg, Marcus Flink, Robert Armblad, Saga Sunniva Berg

Fotnot: Robert Armblad och Saga Sunniva Berg är aktiva vänsterpartister, men skriver här i egenskap av lärare och arrangörer av skolmarschen mot nedskärningar i Kronoberg.

”Vi kommer fortsätta att protestera mot dessa stora nedskärningar tills skolan får så mycket pengar som behövs för att säkra en god arbetsmiljö för skolpersonal och en god utbildning för varje elev”, skriver Skolmarschen Kronoberg, Marcus Flink, Robert Armblad, Saga Sunniva Berg.
Foto: Henrik Montgomery/TT
”Vi kommer fortsätta att protestera mot dessa stora nedskärningar tills skolan får så mycket pengar som behövs för att säkra en god arbetsmiljö för skolpersonal och en god utbildning för varje elev”, skriver Skolmarschen Kronoberg, Marcus Flink, Robert Armblad, Saga Sunniva Berg.