Annons

Vi satsar i Furutåområdet

I en debattartikel den 11 maj riktade Martina Forsberg (S) kritik mot den blågröna majoriteten och nedläggningen av Furutå förskola i Teleborg. Nu svarar Pernilla Tornéus (M).
Replik • Publicerad 13 maj 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vad gäller barn och föräldrar finns det fortfarande många förskolor att välja på i området runt Furutå, hela åtta stycken ligger inom en radie av cirka 1,5 kilometer”, skriver Pernilla Tornéus (M).
”Vad gäller barn och föräldrar finns det fortfarande många förskolor att välja på i området runt Furutå, hela åtta stycken ligger inom en radie av cirka 1,5 kilometer”, skriver Pernilla Tornéus (M).Foto: Håkon Mosvold Larsen

För att ha en långsiktigt hållbar strategi för Teleborg har utbildningsnämnden antagit en ny lokalstrategi som klarar av att möta demografin för förskola och grundskola F-6.

Vi har sett till helheten och det är många delar som ligger bakom det här beslutet. Dels behöver vi en treparallellig grundskola F-6, dels behöver särskolan och träningsskolan mer utrymme och samtidigt behövs det en ny förskola på östra Vikaholm eftersom det är där den största ökningen av barn kommer att ske.

Annons

Efter noggranna utredningar där vi har vänt och vridit på många olika scenarier har vi landat i att Furutå skola är den skola som har bäst förutsättningar att byggas ut till att ha tre paralleller. I och med detta finns det inte plats för en förskola på samma tomt.

I dag bedrivs Furutå förskolas verksamhet i paviljong eftersom de gamla lokalerna inte längre kunde användas till förskoleverksamhet. Detta uppkom ganska plötsligt under 2018 och vi tvingades då att ta till snabba åtgärder för att lösa lokalfrågan. Det togs mycket riktigt ett beslut då att bygga ny förskola eftersom vi inte ser paviljonger som en långsiktig lösning. Nu har vi antagit en ny lokalförsörjningsstrategi som tar hänsyn till hela Teleborg och som är långsiktig och hållbar.

Det finns såklart konsekvenser i detta beslut som gör att man kan känna oro och osäkerhet för framtiden. Jag tänker särskilt på personalen men även barn och föräldrar i området. Det är mycket viktigt att vi tar hand om vår duktiga personal och visar på vilka möjligheter som erbjuds framöver. Vad gäller barn och föräldrar finns det fortfarande många förskolor att välja på i området runt Furutå, hela åtta stycken ligger inom en radie av cirka 1,5 kilometer.

Vad vi däremot tycker är anmärkningsvärt och oansvarigt är hur Socialdemokraterna resonerar i den här frågan. Mitt under pågående nationell kris där vi inte har en aning om vilken budget vi kommer ha att tillgå nästa år, väljer man att lägga förslag som innebär dubbla investeringskostnader, utökade hyreskostnader, överkapacitet på förskoleplatser samt utan lösning för grundskolans behov av fler platser.

Socialdemokraterna röstade nämligen ja till att bygga ny förskola på östra Vikaholm vilket skulle innebära att Socialdemokraterna skulle få sänka barn- och elevpengen nästa år för att kunna ha råd till detta. Det skulle vara förödande för alla barn och elever i Växjö kommun.

Vi i den Blågröna majoriteten tycker precis som Socialdemokraterna att vi ska satsa på de som bor på Teleborg, likväl som vi ska satsa på alla övriga kommuninvånare. Med den nya strategin kommer det inte bli en ny förskola på Furutå, men det kommer bli i princip en helt ny skola och sammantaget åtta förskolor i närområdet. Det ser vi som mycket positivt och en rejäl satsning för de boende i Furutåområdet.

Pernilla Tornéus (M), ordförande utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons