Annons

Äldrekuratorer – ett sätt att möta hela människan

Svar till Kerstin Gadd (Smålandsposten den 30/8).
Replik • Publicerad 1 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag kan bara hålla med skribenten om att åldras inte ska innebära att man som person särbehandlas. Detta var en av anledningarna till att jag valde ett engagera mig just inom omsorgen. Sverige ska återigen bli världsledande att åldras i. Att Sverige halkat ner till en tredjeplats beror enligt världsrankningen Global Age Watch Index främst på ett tapp då det gäller hälsosituationen och tillgängligheten inom vården. Det är därför vi kristdemokrater säger att vi behöver reformera vården i grunden. Vi behöver ha tydligare statlig styrning för en mer tillgänglig och jämlik vård i hela landet – inte minst för våra årsrika återbesökare.

Att införa äldrekuratorer skulle stärka kompetensen inom omsorgen och tillmötesgå både anhöriga och omsorgstagare som upplever åldrandet som en tuff omställning. Där hjälper det inte med social samvaro som skribenten efterfrågar, utan att få möta rätt kompetens där möjlighet ges att bearbeta sin sorg och det nya livsskedet. Det har visat sig vara en uppskattad kompetens i de kommuner som i dag redan inför äldrekuratorer. Kompetensen har inneburit ökad trygghet och kvalitet för äldre, men också anhörigvårdare. Tvärtom tycker jag att det är åldersdiskriminerande att vi i Sverige i dag inte tagit äldres psykiska hälsa på tillräckligt stort allvar. Allt för många äldre lider i dag i det tysta av psykisk ohälsa och tankar om suicid.

Annons

I Växjö kommun måste vi fortsätta att jobba med flera saker samtidigt, både kompetensförsörjning, som i dag är en av våra främsta utmaningar – att få tag i utbildad personal, bättre arbetsmiljö och höjd kvalitet för omsorgstagare. När det gäller personalförsörjningen har Kristdemokraterna i Växjö kommun under lång tid arbetat fram förslag på att stärka äldreomsorgen. Vi har lagt fram reformer och årligen ökat resurserna för att förbättra personalkontinuiteten och minska timanställningarna. Vi har de senaste åren vidareutbildat ytterligare ett 60-tal undersköterskor och 20 till är på väg att bli färdiga undersköterskor. Vi fortsätter att utbilda specialistsjuksköterskor, med utbildningen betald. En satsning som uppskattas. Vi har lagt förslag för att minska de ofrivilligt delade turerna som sliter på personalen. Målet är att minska dessa delade turer ytterligare. Vi ser fortsatt behov av att öka resurserna för att våra medarbetare ska ges mer tid, både till dokumentation och vidare kompetensutbildning.

Ofrivillig ensamhet är en hjärtefråga där vi var först i Sverige att genomföra ensamhetsscreening, detta efter Kristdemokratiskt initiativ. För oss är det viktigt att skapa sociala mötesplatser. I kommunen har vi redan i dag flera träffpunktsverksamheter med ett varierande program för olika smak och tycke. Vi har förslag för att utveckla dessa ytterligare. I framtiden önskar vi kunna bjuda in till dukat bord, gemensam måltid med kulturinslag. En fin stund för alla att mötas, att gå från isolering till gemenskap. Allt för att fortsätta det idoga arbetet för ett tryggt åldrande i Växjö kommun.

Med hjärta för ett tryggt åldrande.

Anna Zelvin (KD), vice ordförande omsorgsnämnden, Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons