Annons

Äldreomsorgen i det gröna folkhemmet

Att få en pratstund i en vacker trädgård, att få ta en promenad i parken, att få sitta och njuta av dofter och färgsprakande växter, det är något som vi alla mår bra av. För många är det lätt att få tillgång till sådana upplevelser, men det finns många äldre som behöver hjälp med att komma ut i friska luften. I det gröna folkhemmet ska det finnas möjlighet för alla omsorgstagare till daglig utevistelse.
Debatt • Publicerad 12 juni 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det finns många äldre som behöver hjälp med att komma ut i friska luften.
Det finns många äldre som behöver hjälp med att komma ut i friska luften.Foto: Marijan Murat

Du som behöver äldreomsorg i Växjö kommun ska ha rätt till en trygg och säker vård och omsorg med personal som har tillräckligt med tid för din omvårdnad och en omsorg med goda möjligheter till stimulerande aktiviteter.

Du som är anhörigvårdare ska få stöd som passar dina och din anhöriges behov. Att vårda och stödja en make, en förälder eller ett vuxet barn som kanske behöver hjälp och vård dag som natt kan bli ensamt och slita på den egna hälsan. Då är det viktigt att få tid till att ägna sig åt något eget som ger ork, lust och energi.

Annons

Miljöpartiet har i många år arbetat för att stöd till anhörigvårdare ska förbättras. Stödet har också blivit bättre, men mer finns att göra. Bättre personalkontinuitet vid avlösningen behövs så att både omsorgstagaren och den anhörige känner trygghet. Mer flexibilitet behövs också till exempel så att avlösningen kan innebära att avlösaren tar med omsorgstagaren ut och den som vårdar får egen tid i hemmet. Det är även betydelsefullt med ökad flexibilitet när det gäller tiden för avlösning. Fokus i genomförandeplanen ska ligga både på omsorgstagarens och anhörigvårdarens behov.

Dagverksamheten för omsorgstagare som vårdas i hemmet behöver utökas. Nu finns dagverksamhet på tre ställen för omsorgstagare med olika behov. Dagverksamheten har stor betydelse som stimulans och gemenskap för de som deltar, men den ger också egen tid till den som vårdar en närstående i hemmet.

Större hänsyn ska tas till individens vilja och behov när det gäller att få plats på särskilt boende, till exempel när den äldre känner oro och ångest.

Du som får vård och stöd ska få det av ett fåtal medarbetare. Viktigt för trygghet, för att skapa goda relationer och för en säker vård och omsorg. Det pågår ett arbete för att förbättra kontinuiteten men detta behöver utvecklas ytterligare.

Träffpunkterna betyder mycket både för stimulans och för att bryta ofrivillig ensamhet. Många, både omsorgstagare och anhörigvårdare, kan ha svårt för att ta sig till träffpunkterna som finns bland annat på flera särskilda boenden. Vi behöver underlätta för de som vill att ta sig dit. Vi behöver också fler som arbetar med aktiviteter för både omsorgstagare med hemtjänst, för omsorgstagare på särskilda boenden och för anhörigvårdare.

För några år sedan togs beslut om att minska tiden man kan få för städning från en gång varannan vecka till en gång på 90 minuter var tredje vecka. Miljöpartiet motsatte sig denna minskning då och vi anser att möjligheten till att få det rent i sitt hem ska utökas.

En god arbetsmiljö för våra medarbetare är grunden för en god vård och omsorg. Det behövs fler som arbetar i äldreomsorgen och vi är säkra på att fler vill arbeta i omsorgen om arbetsvillkoren förbättras. Vi vill bland annat avskaffa delade turer för att förbättra arbetsmiljön.

En bra äldreomsorg kan bli ännu bättre.

Gunnel Jansson (Miljöpartiet), ledamot i omsorgsnämnden

Guje Larsson (Miljöpartiet), ersättare i omsorgsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons