Annons

Alla har samma rätt att utöva sin religion

Sverige är ett sekulärt samhälle och religionsfriheten är grundlagsfäst i regeringsformen. Alla har rätt att utöva sin religion och att staten inte får inskränka den rättigheten med lagstiftning eller ingripanden.
Insändare • Publicerad 12 mars 2018
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag håller fullständigt med biskop Fredrik Modéus då han i sin debattartikel i Smålandsposten bejakar muslimers rätt att ha böneutrop.

I dag är Sverige inget kristet land. Homogent kristna var vi under reformationen på 1500-talet då envåldshärskaren Gustav Vasa tvångsanslöt hela befolkningen till den evangelisk-lutheranska kyrkan. Den som hade en avvikande trosuppfattning gjorde säkrast i att knipa käft eller emigrera. Den tvångströjan tvingades vi bära fram till mitten av 1800-talet.

Annons

I dag är Sverige ett sekulärt samhälle och religionsfriheten är grundlagsfäst i regeringsformen sedan 1951. Den är också stadfäst i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att alla i det här landet har rätt att utöva sin religion och att staten inte får inskränka den rättigheten med lagstiftning eller ingripanden. Religionsfrihet innebär också att man inte behöver ha någon trosuppfattning alls.

Det som oroar mig är att debatten på det här området olyckligtvis blir allt mer och mer polariserad och tonläget allt högre.

I stället för att käbbla om böneutrop borde vi fokusera på det som förenar de tre syskonreligionerna islam, kristendomen och judendomen. Att vi har ett gemensamt ursprung, att mycket av det som står i gamla testamentet också kan läsas i Koranen. Att islam ser Jesus som en gudomlig person och att han betraktas som en stor profet med mera.

Jag håller med biskopen om att debatten måste bli mer nyanserad så att religionerna kan mötas på ett civiliserat sätt.

Fredrik Modéus ska inte avgå, i stället borde han få medalj.

Karl-Erik Sahlander

Annons
Annons
Annons
Annons