Annons

Allt för många stora politiska beslut tas mellan valen

Genmäle till Socialdemokraternas debattartikel i Smålandsposten den 4 mars.
Replik • Publicerad 8 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Elvedin Basic

Socialdemokraterna i regionen skriver i debattartikel den 4 mars: ”Bra personalpolitik är regionvalets viktigaste fråga – inte byggnader”. Som vänsterpartist i regionpolitiken är jag överens om att bra personalpolitik är viktigare än byggnader. Därför röstade jag och övriga vänsterpartister emot nytt sjukhus i Räppe.

Ett av de många skälen emot Räppe-alternativet är just att vi värnar om att resurser ska finnas för att kunna föra en bra personalpolitik. Det är inte lokalerna som hjälper/botar patienterna – utan en trygg och säker bemanning av tillräckligt stor personalstyrka med rätt kompetens.

Annons

Vänsterpartiet anser att alternativen om nytt sjukhus skulle beslutas efter valet i september. Tyvärr har det på senare år utvecklats en politik som är djupt olycklig – att alltfler av de absolut största politiska besluten tas mellan valen. Det är en fara för demokratin/folkstyret att alltför många medborgare känner sig ”överkörda”, att de inte genom val fått ge uttryck för sin uppfattning, att det de upplever som demokratin inte fungerar eftersom de största framtidsfrågorna inte underställs väljarna. I denna fråga som pågått under 3,5 år hade det gått alldeles utmärkt att vänta med slutligt beslut ytterligare ett halvår. Då hade även medarbetarperspektivet hunnit belysas ordentligt, vilket flera fackliga organisationer efterfrågat.

5 av 7 partier röstade för nybyggnation av sjukhus i Räppe skrivs det. Som om det skulle vara en garanti för att beslutet är det enda rätta. Kanske det också kan tolkas som en form av flockmentalitet, bäst att följa majoriteten.

I den ekonomiska bilagan som redovisats i beslutsunderlaget för de båda alternativen, som ska vara likvärdiga vad gäller funktion och standard, visar att Räppe-alternativets driftskostnader den närmaste 30 åren blir 1,1 miljarder dyrare än CLV-alternativet. 1,1 miljarder kronor blir årligen 38 miljoner kronor som motsvarar mer än 50 anställda i sjukvården varje år i 30 år!

Trots detta vägrar de partier som röstade för Räppe-alternativet att prata om nödvändiga besparingar för att klara ekonomin. Det gäller bara, sägs det, att bryta kostnadsutvecklingen!

Enligt komplettering ekonomisk bilaga, daterad 2022-01-28, sammanställning av möjlig finansiering, behov av åtgärder till och med 2032, så räknas det med att bland annat minska kostnaderna för omställning till nära vård med 700 miljoner kronor, minskat hyroberoende med 55 miljoner kronor.

Debattartikeln avslutas med att berätta om vilka förslag som Socialdemokraterna lagt gällande personalpolitiken. Alla dessa förslag är bra och de har också Vänsterpartiet röstat för. Men tror Socialdemokraterna att det blir lättare att få gehör för dessa bra förslag när vi måste ”bryta kostnadsutvecklingen”?

Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons