Annons

Älmhult kan bättre

En av Älmhults största framgångsfaktorer har varit en låg arbetslöshet och hög sysselsättning. Så vill vi att det ska fortsätta vara, men de sista åren har utvecklingen gått åt fel håll.
Debatt • Publicerad 2 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Eva Ballovarre (S), oppositionsråd.
Eva Ballovarre (S), oppositionsråd.Foto: Jens Nielsen

Vi ser en ökad arbetslöshet – framför allt bland utrikes födda ungdomar, men också inom andra grupper. Vi tror att dessa personer behövs på arbetsmarknaden. Med rätt utbildning och vägledning kan dessa personer vara en stor resurs för Älmhults och Kronobergs arbetsmarknad.

I dag är det 800 individer i Älmhults kommun som lever i hushåll som mottar ekonomiskt bistånd. 400 av dessa är barn. Som en effekt av detta skjuter kostnaderna för ekonomiskt bistånd i höjden. Utvecklingen under de senaste åren är oacceptabel.

Annons

Vi ser att flera kommuner i Kronoberg lyckas att få fler människor i sysselsättning och minskar behovet av ekonomiskt bistånd. Detta trots att vi befinner oss i en pandemi. Men i Älmhult saknas initiativ i frågan från Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna. I den senaste tidens lokala debatt har Arbetsförmedlingen fått hela skulden för den höga arbetslösheten i kommunen. Detta är anmärkningsvärt då det i riksdagen var Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som 2018 röstade igenom en stor budgetnedskärning för myndigheten. Detta utan någon analys eller plan för framtiden. Nu ser vi effekterna. Centerpartiet och Liberalerna lade ner sina röster i ovan nämnd fråga, de motsatte sig inte förslaget.

Socialdemokraterna i Älmhult har under de senaste åren kommit med flera förslag på hur vi ska vända den negativa spiralen. Högsta prioritet ska vara att se arbetslösheten som hela kommunkoncernens ansvar – inte bara utbildningsnämnden och socialnämndens som det är i dag.

Vi ser behovet av att ställa aktivitetskrav på personer som mottar ekonomiskt bistånd, införa fler praktikplatser inom kommunkoncernen och framför allt skapa ett bättre företagsklimat för det är företagen som skapar jobben. I dag ligger Älmhult på plats 226 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking och det duger inte. Älmhult kan bättre!

Eva Ballovarre (S), oppositionsråd Älmhult

Annons
Annons
Annons
Annons