Annons

Avskaffa lärarnas administrativa arbetsbörda – nu!

Inför terminsslutet känner allt fler lärare av en arbetsbelastning som är orimligt hög. Den leder till stress och många känner en frustration över att inte räcka till. Det i särklass största arbetsmiljöproblemet för lärare är administration och dokumentation. Nästan 60 procent av lärarna anger det som ett problem, visar resultatet från Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöenkät med 3 500 lärare. Många lärare vittnar om krav på dokumentation ”för säkerhets skull” trots avsaknad av nationella påbud. Problemen som tillåts pågå är ett ansvar för både regeringen och kommunerna.
Debatt • Publicerad 11 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.Foto: Elisabeth Ohlson WallinVi lärare har länge larmat om att just kraven på dokumentation äter tid från vårt kärnuppdrag, undervisningen. Men inget händer. Hög administrativ arbetsbelastning sticker ut år efter år när vi frågar lärare om deras arbetsmiljöproblem. Det kommer före andra stora arbetsmiljöproblem som hög ljudnivå, stökiga elever och dåliga lokaler, vilket är häpnadsväckande! Men detta är skolans verklighet och ett problem som tillåtits alldeles för länge.Här i Växjö har vi också sett hur den digitala administrativa bördan under de senaste åren blivit ett enormt arbetsmiljöproblem. Det administrativa arbetet såväl som den faktiska undervisningen förväntas ske i ett hopkok av för verksamheten, med något enstaka undantag, i bästa fall illa anpassade digitala tjänster och i värsta fall tjänster som inte ens fungerar fullt ut eller som saknar relevant funktionalitet för respektive skolform. Resultatet blir bland annat att tiden med eleverna i klassrummet minskar och att viktiga delar av lärares administrativa uppdrag så som frånvarorapportering, uppföljning av elevers utveckling och kommunikation med vårdnadshavare försvåras betänkligt.

Annons

Här måste utbildningsförvaltningen i Växjö rannsaka sig själv, ta sitt ansvar och snarast kavla upp ärmarna för att skapa bättre förutsättningar för lärare att utföra sitt kärnuppdrag, det vill säga undervisa. Lärare ska inte behöva stånga sig blodiga mot krångliga, icke-fungerande digitala tjänster som gör administrationen till en större belastning än vad den redan är. Digitala tjänster borde rimligtvis innebära en avlastning, tidsbesparing och en trygghet i lärares administrativa arbete. I Växjö har dessa tjänster snarare inneburit hinder, tidsförlust och osäkerhet.

När regeringen förra året gav Statskontoret i uppdrag att utreda hur klagomål hanteras inom skolväsendet var målsättningen klart formulerad: Lärares och rektorers dokumentationsbörda ska minska och elever ska få snabbare hjälp. Lärare måste få ägna sig åt sin undervisning och dess för- och efterarbete, inte åt en massa kringuppgifter som andra personalkategorier förmodligen skulle kunna sköta mycket bättre genom tydlig arbetsuppdelning.Läraruppdraget måste bejakas. Det krävs en balanserad arbetssituation för att kunna göra ett kvalitativt arbete. Det är detta som lockar unga människor att utbilda sig till lärare. Undervisning som drunknar i administration och kringuppgifter riskerar i stället att göra att fler lärare tappar lusten och lämnar yrket. Det är vad vi minst av allt behöver när skolan skriker efter utbildade lärare. Det är i stället lärarnas orimliga arbetsbörda och dess solklara koppling till lärarbristen som borde hålla våra skolansvariga vakna på nätterna.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Isak Ekroth, IT-huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund i Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons