Annons

Barnmorskor försvarar kvinnors rättigheter

”Barnmorskan har en viktig roll i samhället att försvara och främja kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv”, skriver Svenska Barnmorskeförbundet.
Debatt • Publicerad 4 maj 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vården ska i största möjliga utsträckning bygga på kontinuitet för kvinnan, hennes partner och familj när det gäller den personal de möter i samband med graviditet, förlossning, eftervård och amning”, skriver Svenska Barnmorskeförbundet.
”Vården ska i största möjliga utsträckning bygga på kontinuitet för kvinnan, hennes partner och familj när det gäller den personal de möter i samband med graviditet, förlossning, eftervård och amning”, skriver Svenska Barnmorskeförbundet.Foto: Lise ≈serud / NTB scanpix / TT

Den 5 maj är det den Internationella Barnmorskedagen. Temat för 2019 är “Barnmorskor: försvarare av kvinnors rättigheter”. Barnmorskan har en viktig roll i samhället att försvara och främja kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv.

Vi lever i en tid där detta hotas. Vi ser exempel på hur nationer, organisationer och enskilda partier vill införa lagar och policys som begränsar kvinnors och flickors rätt att ta egna beslut kring sin sexualitet och reproduktion.

Annons

Familjekonservativa värderingar, sänkning av abortgränser, samvetsklausul och begränsningar av sex- och samlevnadsundervisning och preventivmedel hotar alla kvinnors rättighet att fatta beslut kring sin sexuella och reproduktiva hälsa.
 
Barnmorskor arbetar dagligen med att försvara dessa rättigheter. Genom att alltid ha ett vakande öga över vad som händer i vår omgivning och hur vindar blåser, står vi redo att höja våra röster då kvinnors rättigheter står under hot.

Svenska Barnmorskeförbundet står bakom vår svenska aborträtt och anser att hälso- och sjukvårdspersonal inte ska tillåtas vårdvägra, det som några kallar för samvetsklausuler. Att kvinnor kan bestämma över sina liv och kroppar, sin sexualitet och sin reproduktion är grundläggande för jämställdheten. Den rätten ska vi stå upp för och vara stolta över, inte backa mer än fyrtio år i tiden.

Barnmorskor stödjer kvinnors rätt att delta aktivt i beslutsfattande om sin vård, och uppmuntrar kvinnor att föra sin egen talan om ämnen rörande egen hälsa och familjens hälsa i sin kultur och sociala miljö. Vi identifierar hälsa och ohälsa på flera plan och öppnar upp för samtal som annars inte skulle äga rum. Några exempel är samtal om våld i nära relationer och könsstympning.

Alla kvinnor som vistas i landet har rätt till en god och säker vård på lika villkor. Svenska Barnmorskeförbundet välkomnar regeringens och SKL:s satsning på en förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa då det skapar förutsättningar för en mer jämlik vård.

Det är en rättighet att som patient vara delaktig och fatta beslut om sin vård och välja behandlingsalternativ. Svenska Barnmorskeförbundet förespråkar alternativa vårdformer i samband med graviditet och barnafödande i hela landet. Kvinnor har rätt att välja var de vill föda sitt barn.

I detta ingår också att kvinnan ska kunna tas emot på den enhet där hon planerat att föda!

Det är en rättighet att som gravid och födande ha tillgång till rätt kompetens inom den reproduktiva hälsovården. Det är barnmorskan som har den kompetensen. Alla födande kvinnor ska ha tillgång till en egen närvarande barnmorska under födsloarbetet. Vård i samband med barnafödandet bör bemannas och organiseras med detta som ett av flera huvudmål. Vården ska i största möjliga utsträckning bygga på kontinuitet för kvinnan, hennes partner och familj när det gäller den personal de möter i samband med graviditet, förlossning, eftervård och amning.

Barnmorskor står upp för kvinnors rättigheter. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Den 5 maj och alla andra dagar står barnmorskan upp för kvinnors rätt till en god och säker vård!

Svenska Barnmorskeförbundet

Annons

Nina Claus, Maria Svensson, Maria Bjelke, Jessica Kraska, Cecilia Liljedahl, Karin Jönsson, Linn Vall, Malin Jeppsson, styrelsen Kronobergs läns barnmorskeförening

Åsa Engström, Sofia Haij, förtroendevalda

Annons
Annons
Annons
Annons