Annons

Behövs verkligen ett nytt p-hus?

En majoritet i kommunfullmäktige beslutade vid senaste mötet att säga ja till byggande av ett nytt stort p-hus i kvarteret Fabriken. Från Vänsterpartiets sida vägde vi för-och nackdelar med byggnationen och landade i ett enhälligt nej. Detta av följande skäl.
Debatt • Publicerad 2 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet säger nej till nytt p-hus i Växjö.
Vänsterpartiet säger nej till nytt p-hus i Växjö.Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

En vanlig vardag finns mängder av billiga och lediga p-platser på Spetsamossen. Vi har på plats undersökt beläggningen i nuvarande p-hus i Dockan, Tegnérgallerian och WTC-garaget. Inte vid någon tidpunkt har dessa varit fullt belagda – oftast inte ens till hälften. Nere vid Strandbjörket finns dagtid alltid några lediga p-platser. Vår slutsats är att något behov av nytt stort p-hus inte på något sätt kan motiveras så länge befintliga p-hus långt ifrån är fullbelagda.

En ytterligare avgörande anledning till vårt ställningstagande är att det redan nu framgår av kalkylerna att ett nytt p-hus kommer att gå med minst 5 miljoner i förlust per år! Detta ska då täckas av skattepengar och vi reagerar kraftigt mot denna hantering av våra gemensamma medel. Att så kraftigt subventionera ett kommersiellt p-hus, anser vi inte vara försvarbart. 5 miljoner motsvarar exempelvis ytterligare 7–8 nyanställda medarbetare/år inom äldrevård, skola eller omsorg. Behovet av ytterligare personal inom dessa områden överstiger med råge behovet av ytterligare p-platser.

Annons

Vi tycker vidare att det ur miljösynpunkt är ett uppenbart feltänk att lotsa in fler bilar till centrum och till ett centralt beläget p-hus. Ingen kan såklart säkert sia om framtiden, men åtminstone inom de närmaste tio åren kommer bensin- och dieseldrivna fordon fortfarande att finnas i fordonsparken. Mycket talar också för att i en snar framtid kommer enbart nyttotrafik tillåtas inne i städernas centrum. P-platser byggs utanför stadskärnorna och eldriven kollektivtrafik tar medborgarna vidare.

Som tydligt framgår har vi i Vänsterpartiet kommit fram till en annan slutsats än majoriteten när det gäller nytt p-hus i kvarteret Fabriken. För att medborgarna ska få båda sidors argument, ställer vi några enkla och tydliga frågor till den blågröna majoriteten.

1. Vi ser inget behov av ytterligare ett nytt p-hus. De p-hus som i dag finns är inte fullbelagda och det finns relativt gott om lediga p-platser runt centrum. Hur motiverar ni behovet av att bygga ytterligare ett p-hus?

2. Redan före byggstart kalkyleras krasst med en förlust på cirka 5 miljoner per år. P-garaget under WTC-huset går i dag med närmare 2 miljoner per år i förlust. Är detta verkligen ett klokt sätt att hushålla med våra skattepengar?

3. Håller ni med om att vi ur miljösynpunkt bör hålla bensin- och dieseldriven biltrafik borta från stadskärnan i så stor utsträckning som möjligt?

Håkan Frizen (V)

Carin Högstedt (V)

Mikael Karlsson (V)

Annons
Annons
Annons
Annons