Annons

Belysningsplan: Varför följs inte beslut från kommunfullmäktige?

Västra Torsås Sockenråd har under en längre tid bevakat frågan kring belysningsplan för Alvesta kommun. Vi har sökt svar genom invånardialoger, medborgardialoger, skrivelser och personliga samtal utan att lyckas.
Debatt • Publicerad 9 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Therese Stjärnkrans.
Therese Stjärnkrans.Foto: Cecilia Karlsson

Bakgrund: Beslut om att ta fram en belysningsplan togs redan 2013 i Alvesta kommunfullmäktige och året därpå, 2014, lyftes frågan igen eftersom inget hade hänt. Då beslutar man om att det ska ske samrådsmöten kring frågan. Våren 2015 kontaktar en styrelseledamot från Sockenrådet kommunordföranden som då säger att samrådsmöten ska genomföras till hösten. Hösten 2016 (1,5 år senare) ställer man samma fråga under invånardialogsmötet i Grimslöv. Per Ribacke medverkar själv, han ställer sig då upp och säger att det ska genomföras i närtid (detta finns protokollfört).

Men nu 2022 har denna närtid ännu inte inträffat. September 2021 skickar Västra Torsås Sockenråd in en skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen, en skrivelse som vi ännu inte har fått svar på. Frågan om belysningsplan lyfts även på den medborgardialog som sockenrådet anordnade under hösten 2021 utan att få några klara besked i frågan.

Annons

Västra Torsås Sockenråd anser det som viktigt att det finns en genomtänkt belysningsplan för hela kommunen. Detta för att säkerställa att kommuninvånarna får en jämlik gatubelysning och som också bidrar till att skapa en trygghet hos samtliga kommuninvånare, både i samhällen, byar och på landsbygden.

Kan i år vara året då beslut från kommunfullmäktige fullföljs, eller åtminstone startar igång processen med en belysningsplan? Är det i år svaret på skrivelsen har formulerats klart?

Med en förhoppning om att återstående månader på valåret 2022 kan innebära närtid …

Therese Stjärnkrans, ordförande i styrelsen för Västra Torsås Sockenråd

Annons
Annons
Annons
Annons