Annons

Bra personalpolitik är regionvalets viktigaste fråga – inte byggnader

Det har från olika håll uttryckts oro över medarbetarperspektivet kopplat till byggnationen av nytt sjukhus i Räppe. Vi socialdemokrater vill därför vara tydliga.
Debatt • Publicerad 9 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor inom sjukvården behöver bli bättre, skriver debattskribenterna från Socialdemokraterna.
Medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor inom sjukvården behöver bli bättre, skriver debattskribenterna från Socialdemokraterna.Foto: Claudio Bresciani/TT

Det finns ingen fråga som är viktigare för Socialdemokraterna i Region Kronoberg än att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och villkor.

Det är viktigt att skilja på den personalpolitik som drivs i Region Kronoberg och behovet av mer medarbetarperspektiv i byggprocessen.

Annons

När regionfullmäktige i onsdags fattade beslut om att bygga ett nytt sjukhus i Räppe gjordes det inte lättvindigt. Tre års utredning, tusentals sidor och många möten med sakkunniga, medborgare, olika organisationer och partikamrater låg till grund för våra ja-röster. Summa summarum: Socialdemokraterna är övertygade om att Räppe ger det bästa resultatet på helheten, både för patienter och medarbetare.

Under åren har vi mött de som är positiva, de som är negativa och, faktiskt, många som inte har någon åsikt alls i frågan om nytt sjukhus. Ett tydligt exempel på sistnämnda är följande inspel från en medarbetare nyligen: ”För mig är det viktigaste i valet att politikerna berättar hur de vill förbättra vår arbetsmiljö och våra arbetsvillkor.” Vi socialdemokrater håller med.

Medarbetarnas perspektiv och inflytande i byggprocessen behöver stärkas framåt. Vi socialdemokrater ser att det skulle kunna ske på flera olika sätt. Två tänkbara:

Idag prövas alla beslut i enlighet med barnkonventionen utifrån barnens perspektiv. Liknande metod skulle kunna appliceras på medarbetarperspektivet.

Fackförbunden, som också uttryckt önskan om mer medarbetarinflytande i byggprocessen, kan ges mer förtroendetid. Detta skulle ge dem bättre förutsättningar bidra med medarbetarperspektivet till olika underlag och förslag.

51 av 61 ledamöter (5 av 7 partier) röstade för nybyggnation av sjukhus i Räppe. Viljan är alltså gemensam för en stor majoritet regionpolitiker, över partipolitiska och ideologiska gränser. Vi socialdemokrater tror också att alla partier kan enas om och hitta en väg för att öka medarbetarnas perspektiv och inflytandet i byggprocessen framåt. Värre är det med personalpolitiken i stort.

Under de senaste fyra åren har vi socialdemokrater lagt många förslag som syftar till att förbättra för Region Kronobergs medarbetare. Några av förslagen:

• Höjd ersättning för arbete på obekväm arbetstid för alla yrkesgrupper

• Inga löner ska ligga under riksgenomsnittet i respektive yrke

• Fler ska få vidareutbildning och kompetensutveckling med stöd av regionen

Annons

• Höjt friskvårdsbidrag

Bara 2 av 7 partier (24 av 61 ledamöter) röstade ja till ovanstående förslag. Ambitionen om en attraktiv personalpolitik delas med andra ord inte av alla partier och regionpolitiker.

Medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor behöver bli bättre och det snart om fler ska vilja arbeta inom vården. Utan medarbetare kan Region Kronoberg inte bedriva någon verksamhet. Det är detta regionvalet måste handla om. Inte byggnader.

Henrietta Serrate (S), oppositionsråd Region Kronoberg

Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Helen Bengtsson (S), ledamot i personalutskottet

Peter Freij (S), ledamot i personalutskottet

”Utan medarbetare kan Region Kronoberg inte bedriva någon verksamhet. Det är detta regionvalet måste handla om. Inte byggnader.”
Pontus StenerosSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons