Annons

C enda partiet som reserverade sig för beslutet att lägga ner köket i Linneryd

Svar till Kenneth Enelunds insändare ”Spiken i kistan för köket i Linneryd”.
Replik • Publicerad 2 juni 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Johansson (C).
Anna Johansson (C).Foto: Privat

Kenneth skriver i Smålandsposten den 21 maj: ”att hans medborgarförslag inte kom längre än till kommunstyrelsen och med dess sammansättning var resultatet på förhand redan klart”

Det är otroligt sorgligt att köket kommer att läggas ner, vi i Centerpartiet har hela tiden varit för att mat ska tillagas så nära det går för den verksamheten det gäller.

Annons

Centerpartiet har i Linneryd velat finna en långsiktig lösning och det föreslog vi redan den 9 november 2020 i Kommunfullmäktige där vi fick in denna mening i beslutet: ”… att utreda en entreprenaddriven lösning för all matlagning i Linneryd samt kostnadseffektiva transportlösningar utan att tumma på arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet”.

Kenneth lämnar den 3 augusti 2021 in ett medborgarförslag om att ompröva beslutet att avveckla tillagningsköket och restaurangen på Lindegården.

Den 28 september 2021 har teknik- och utvecklingsutskottet ärendet till förslag till beslut med endast ett underlag från kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) att medborgarförslaget ska avslås.

Anna Johansson (C) och Birgitta Arvidsson (Kd) återremitterar ärendet.

Cecilia Cato.
Cecilia Cato.Foto: Lena Gunnarsson

Den 8 mars 2022 kom ärendet åter till teknik- och utvecklingsutskottet men med samma underlag som sist.

Anna Johansson (C) yrkade då återremiss till förvaltningen för att de ska ta fram ett tjänstemannaförslag i ärendet.

Den 12 april 2022 kom det med fullständiga handlingar till teknik- och utvecklingsutskottet, en diskussion kring bland annat miljö och höga drivmedelspriser fördes och att detta bör tas vidare i våra partigrupper. Ärendet skickades vidare till kommunstyrelsen som är den instans som ska svara på medborgarförslaget.

Den 2 maj 2022 var det uppe för avgörande beslut i Kommunstyrelsen, vi i Centerpartiet tog upp frågor kring de höga drivmedelspriser och vad som kommer ske i lokaler som blir tomma då vi fortfarande har ett hyresavtal.

Varför inte vänta tills hyresavtalet går ut? Ha det som en utvärderingsperiod? Vad blir kostnaderna med de höga drivmedelspriserna? Extra turer för utkörning inom nuvarande upphandlat avtal, hur stor blir den kostnaden?

Nej, inga andra partier i Kommunstyrelsen hade någon annan fundering utan de tog beslutet om att lägga ner nu.

Annons

Vi i Centerpartiet var det enda partiet som reserverade oss för beslutet.

Anna Johansson (C), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Tingsryds kommun

Cecilia Cato (C), ledamot i kommunstyrelsen i Tingsryds kommun

Annons
Annons
Annons
Annons