Annons

Centerpartiets skolpolitik gynnar innerstaden

Vänsterpartiet svarar Centerpartiet i den pågående debatten om skolan i Växjö kommun.
Replik • Publicerad 5 januari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Centerpartiet skriver att de är positiva till friskolor, mindre skolor på landsbygden och omvänd skolskjuts. Detta löser inte jämlikhetsproblem i Växjö kommuns skolor”, skriver artikelförfattarna.
”Centerpartiet skriver att de är positiva till friskolor, mindre skolor på landsbygden och omvänd skolskjuts. Detta löser inte jämlikhetsproblem i Växjö kommuns skolor”, skriver artikelförfattarna.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Skolsegregationen i Växjö kommun har ökat de senaste åren, det visar en ny rapport från utbildningsförvaltningen. För vissa elever betyder det bättre förutsättningar medan det för andra blivit ännu svårare att nå målen. Centerpartiet skriver att de är positiva till friskolor, mindre skolor på landsbygden och omvänd skolskjuts. Detta löser inte jämlikhetsproblem i Växjö kommuns skolor.

Vänsterpartiet vill att staten tar ansvar för skolan och att resurser ska fördelas till kommunerna på ett sätt som tydligare tar hänsyn till alla elevers behov. Systemet med skolpeng är trubbigt och behöver bytas ut mot ett fördelningssystem som utgår ifrån elevers, skolors och kommuners behov. Ett avdrag behöver göras för friskolor eftersom de inte har samma ansvar som kommunala huvudmän att ha utbildningsplatser tillgängliga för alla kommunens barn och elever. Den statliga utredningen ”En mer likvärdig skola” drar samma slutsatser.

Annons

Centerpartiet påstår sig värna landsbygden, i praktiken ställer de sig dock bakom blågrön politik som gynnar innerstaden och elever från resursstarka hem. När Vänsterpartiet yrkar på ökade resurser till våra skolor i Lammhult och Braås säger Centerpartiet nej. Samma sak när vi vill öka bemanningen på dessa två orters fritidsgårdar. Sänkta avgifter till kulturskolan för att fler barn, även på landsbygden, ska kunna utöva kultur? Centerpartiet säger nej. Det finns många exempel på tillfällen då Centerpartiet hade kunnat driva på för ökad likvärdighet och satt fokus på landsbygden men avstått.

Hur tänker sig Centerpartiet att vi ska lösa sjunkande resultat på skolor utanför centrum om inte resurser skjuts till? I de tre budgetar som blågröna drivit igenom under mandatperioder satsas det mindre på skolan än om Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budgetar röstats igenom, detta är ett faktum.

Tror Centerpartiet verkligen att fler friskolor i Växjö kommun kommer att gynna landsbygden? Förklara gärna hur, statistiken visar på motsatsen. Av alla de ansökningar som godkändes för nyetablering av friskolor 2021/2022 gällde endast en (1) skolor i landsbygdskommuner. Resten av skolorna öppnar i storstäder. Ansökningarna kom dessutom i 94 procent av fallen från stora friskolekoncerner som inte sällan skickar svenska skattemedel på utlandssemester med enkel biljett. Ett riktigt dåligt sätt att använda skattemedel anser Vänsterpartiet.

För oinskränkt valfrihet och rätten att tjäna pengar på vår gemensamma välfärd är Centerpartiets politik klockren, rentav världsledande. Vill man hellre satsa på att ge alla barn i Växjö kommun en bra start i livet genom att erbjuda en likvärdig skola, då är Vänsterpartiets politik mycket bättre. Skribenterna från Centerpartiet kallar den socialistisk och inget kunde vara mer korrekt. Vår politik bygger på att vi gemensamt tar ansvar för alla invånare i kommunen och genom att fördela medel utifrån behov skapa så jämlika förutsättningar som möjligt för våra barn och elever.

Björn Kleinhenz (V), ledamot utbildningsnämnden

Maria Garmer (V), ledamot kommunstyrelsen

Pernilla Ramström (V), ersättare utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons