Annons

Dags att uppnå jämställdhet och alla kvinnors egenmakt på riktigt!

Med anledning av Internationella Kvinnodagen i tisdags vill vi lyfta fram det femte av FN:s globala mål i Agenda 2030 som syftar till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Debatt • Publicerad 11 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö Zontaklubb vill lyfta fram det femte av FN:s globala mål i Agenda 2030 som syftar till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Växjö Zontaklubb vill lyfta fram det femte av FN:s globala mål i Agenda 2030 som syftar till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.Foto: Janerik Henriksson/TT

Jämställdhetsmyndigheten skriver ”I Sverige ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsarbetet rör frågor om makt, inflytande, ekonomi, hälsa utbildning, arbete och fysisk integritet.” En närmare granskning av de här områdena visar att det finns mer att göra.

Ju mer makt och inflytande en person har inom näringsliv, högre utbildning eller någon annan organisation, desto större sannolikhet är det att den personen är en man. Samtidigt som löneskillnaden mellan män och kvinnor minskar är kvinnors disponibla inkomst fortfarande cirka 20 procent lägre än männens. Orsakerna är väl kända – kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid, är föräldralediga längre än männen, utför mer obetalt arbete hemma och har högre sjukfrånvaro. Detta leder till att även pensionen är lägre för kvinnor.

Annons

Jämställdhetsmyndigheten skriver: ”Mäns våld mot kvinnor kan ses som den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Förutom lidandet för den som är utsatt påverkar våldet också närstående (barn) och medför stora kostnader för samhället. Det är viktigt att arbeta våldsförebyggande och upptäcka våldet tidigt för att kunna ge ordentligt skydd och stöd.”

En förändring förutsätter engagemang samt utvecklingsarbete där både män och kvinnor deltar. Det är viktigt att jämställdhetsarbetet alltid finns med på den politiska agendan i alla beslut som tas. Vill vi verkligen öka jämställdheten måste skillnader mellan könen ses som en tillgång och manlig norm måste bli passé.

Zonta arbetar uthålligt för kvinnors och flickors hälsa, utbildning och ekonomi, lokalt och ute i världen. Ett ambitiöst mål kräver att många fler står upp för Sveriges kvinnor och flickor – engagera dig!

Växjö Zontaklubb

Eva Jonsson, klubbpresident

Annons
Annons
Annons
Annons