Annons

Därför måste skolledare i Småland avbryta sina semestrar

Många i vårt land njuter just nu av en välbehövlig semester, inte minst personalen i skolor och förskolor som har ett tufft år bakom sig.
Tyvärr gäller den sköna ledigheten inte alla. En stor andel av Sveriges skolledare kommer att tvingas avbryta sina semestrar för att hantera akuta rekryteringsbehov. Förra sommaren gällde det så många som fyra av tio skolledare i grundskolan, och allt talar för att läget är lika illa i år.
Debatt • Publicerad 5 juli 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Närmare tre av tio lärare saknar behörighet i det ämne de undervisar i. Växjö ligger något över rikssnittet med en lärarbehörighet på 75 procent, men i Markaryd är bara 59 procent av lärarna behöriga. Även Tingsryd, Älmhult och Ljungby har en klart lägre lärarbehörighet än landet i stort.

För de flesta elever innebar skolavslutningen början på ett välförtjänt sommarlov. För många skolledare är verkligheten en annan, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare, i dagens debattartikel.
För de flesta elever innebar skolavslutningen början på ett välförtjänt sommarlov. För många skolledare är verkligheten en annan, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare, i dagens debattartikel.Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

I grunden handlar lärarbristen om att Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning, det finns inga genvägar. Men för småländska skolledare är den ett problem att hantera här och nu. Det är de som ska försöka se till att eleverna möts av behöriga lärare efter sommarlovet.

Annons

Samtidigt har flera av Lärarförbundets undersökningar visat på en hög arbetsbelastning under pandemin. Till exempel uppger nio av tio skolledare i kommunala grundskolor att de minst någon gång i veckan behöver hoppa över lunchrasten, jobba över eller ta med sig jobbet hem.

Till det kommer att lärarna är slutkörda. I Lärarförbundets senaste coronarapport svarar nära hälften av skolledarna att det finns en risk för att deras kollegor eller medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. En tredjedel oroar sig för att själva bli sjukskrivna.

Även om många nu fått vaccin kommer pandemin att påverka arbetsmiljön även i höst. Vad som också kommer att kvarstå är lärarbristen.

”På skolledarnas axlar vilar inte bara ett tungt rekryteringsansvar utan också ansvaret för en stor och stressad personalstyrka.”

En genomsnittlig chef på svensk arbetsmarknad har 20 medarbetare. En offentligt anställd skolledare ansvarar för runt 40. Forskning visar att chefer med många medarbetare har en högre arbetsbelastning än andra chefer. På skolledarnas axlar vilar inte bara ett tungt rekryteringsansvar utan också ansvaret för en stor och stressad personalstyrka.

Läget är allvarligt – skolledarnas situation måste förbättras. Lärarförbundet Skolledare kräver:

• Att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för all personal i skolan.

• Att skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att skolledare har tillräckliga förutsättningar för att klara sina uppdrag.

• Att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar så att alla skolledare får semestervila och en bra arbetssituation.

Efter nästan ett och ett halvt år av extraordinär arbetsbelastning är detta viktigare än någonsin.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

Annons
Annons
Annons
Annons