Annons

Debatt: ”Begränsa vargstammen till lägsta antal”

Det skriver företrädare för Centerpartiet i Lessebo, Tingsryd, Ljungby och Markaryd.
Debatt • Publicerad 21 december 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En varghane på vandring.
En varghane på vandring.Foto: Mark Nordvall Hanlon

Vargreviren blir fler och tätare och breder ut sig allt längre söder ut i landet. Län som tidigare inte haft några vargrevir alls rapporterar nu om hur revir har etablerats. Senast i januari i år rapporterade länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar om ett nytt vargrevir öster om Kosta, Lessebo kommun.

Rädslan bland människor som bor i och runt ett eller flera vargrevir är ofta stor. Den senaste tiden har det inte gått att undgå rapporteringar om hur flera tamdjursägare bland annat från Tingsryds kommun har fått sina djur rivna av varg i deras beteshagar.

Annons

Vargstammens storlek hotar viktiga näringar på landsbygden och kan leda till katastrofala ekonomiska konsekvenser för djurägare och jägare. Dessutom påverkas det öppna landskapet negativt när bönder slutar med betande djur på grund av vargetableringar. Livsmiljön försvinner för tusentals växter och djur som är helt beroende av betande djur för sin överlevnad. Sverige är ett av de få ställen i världen där livsmedelsproduktionen i framtiden kan ha möjlighet att öka trots klimatförändringar, ska då vargen få öka och därmed hota den utvecklingen i dessa områden?

Utvecklingen går åt helt fel håll och regeringen agerar inte alls för att stoppa denna negativa utveckling. Istället för att minska, ökar vargstammen.

Våren 2022 fattade riksdagen två beslut om den svenska vargstammen. Det ena om att det bör finnas planer för vargförvaltningen på regional nivå. Det andra om att antalet vargar bör vara i det nedre spannet mellan 170 och 270 vargar.

Det här räcker inte. Centerpartiet anser att antalet vargar ska begränsas till de 170 individer som riksdagen angett som lägsta antal.

”När riksdagens tydliga beslut inte efterlevs av regering och myndigheter skadas även förtroendet för politiken allvarligt.”
bild 1/3
Lars-Ove Johansson, Centerpartiet i Ljungby.
Angelica Karlsson, Centerpartiet Lessebo.
Anna Johansson, Centerpartiet, Tingsryd.
Lars-Ove Johansson, Centerpartiet i Ljungby.
Angelica Karlsson, Centerpartiet Lessebo.

Det måste även till en effektivare skyddsjakt som kan hanteras skyndsamt. Som det är idag letar tillsynes länsstyrelsen efter faktorer som innebär att skyddsjakt inte kan genomföras och hänvisar djurhållare till att stängsla. Är dessutom flera länsstyrelser involverade fattas inget eller olika beslut. Detta innebär orimliga kostnader för de som drabbas och framförallt påverkas möjligheten att bo och verka på landsbygden. När riksdagens tydliga beslut inte efterlevs av regering och myndigheter skadas även förtroendet för politiken allvarligt.

Det är dags att sluta blunda för de negativa konsekvenser som utbredningen av vargen har fört med sig. Lantbrukare känner oro när de inte längre kan garantera djurens säkerhet och många får och nötdjursproducenter vittnar om att de helt enkelt lägger ner sin verksamhet efter att varg tagit flertalet av deras djur. De ger upp. Med det minskar både vår livsmedelsproduktion, de betande markerna, möjlighet till självförsörjning och därmed även landets krisberedskap.

Tala om påverkan på landsbygden och landet i stort!

Det är även flera jägare som inte längre vågar släppa sina jakthundar då man är rädd att ens hund blir tagen av varg. Att det är tamdjursproduktionen och jakten som riskeras när vargstammen får fortsätta breda ut sig och växa okontrollerat är uppenbart och ohållbart, men de socioekonomiska effekterna kan bli ännu allvarligare för hela landsbygden och det öppna landskapet vi har och vill värna om.

Dialog och översyn som Tidöpartierna förespråkar riskerar att sänka landsbygdens företag och öppna landskap!

Nej, istället är det dags att sätta ner fötterna och börja leverera om vi ska få till en förvaltning av varg som fungerar på riktigt. Det är dags att se vekligheten för landsbygden och våra öppna landskap!

Annons

Angelica Karlsson (C)

Centerpartiet Lessebo

Anna Johansson (C)

Centerpartiet Tingsryd

Lars-Ove Johansson (C)

Centerpartiet Ljungby

Maria Asplund (C)

Centerpartiet Markaryd

Annons
Annons
Annons
Annons