Annons

Debatt: Bilda ett interreligiöst råd i Växjö

”Vi behöver hjälpas åt för att stärka den sociala sammanhållningen och lösa alla de utmaningar som finns”, skriver Liberalernas Magnus Hedin i en debattartikel på SMP Opinion.
Debatt • Publicerad 4 juni 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I Växjö kommun behöver alla goda krafter samverka för att Växjö kommun ska bli en god plats att leva på och bo i”, skriver Liberalernas Magnus Hedin.
”I Växjö kommun behöver alla goda krafter samverka för att Växjö kommun ska bli en god plats att leva på och bo i”, skriver Liberalernas Magnus Hedin.Foto: Privat

I Sverige och även i Växjö kommun lever och bor både människor som är födda i utlandet och människor som sedan många generationer har sina rötter i det småländska landskapet. I den mångfald som nu råder finns människor med olika tro och livsåskådning. Det finns människor med olika kulturer och olika syn på myndigheters roll i samhället och olika syn på familjens status kontra den enskildes rätt att fatta egna beslut om sin framtid

Det finns mycket som pekar på att segregation och utanförskap ökar i vårt samhälle. Sverige hör till de länder med mest segregerad arbetsmarknad sett till hudfärg enligt OECD:s International Migration Outlook. Många artiklar i svensk press behandlar de som har annan kultur och tro än en ”typisk svensk”, som negativt tematiserade. Vad gör det med unga religiösa människors självbild att leva i ett land där man blir definierad som ett problem? Hur är det att vara symbolen för det dåliga?

Annons

I hälsofrågor liksom i många andra frågor spelar förtroende och bemötande en avgörande roll. Många av våra nyanlända kommer från länder där myndigheter knappast existerar, och de som finns uppfattas som ett hot där pengar och mutor kan vara enda vägen att få hjälp.

”Där goda krafter hjälps åt för att skapa det goda Växjö vi vill leva i”

I Växjö kommun behöver alla goda krafter samverka för att Växjö kommun ska bli en god plats att leva på och bo i. Vi behöver hjälpa varandra att se social, kulturell och religiös mångfald som en tillgång i vårt samhälle. Vi behöver hjälpas åt för att stärka den sociala sammanhållningen och lösa alla de utmaningar som finns.

Vilka är då vi? Jo, det är alla vi som bor här i kommunen. Företrädare för religiösa samfund, föreningslivet, kommunen, kulturföreningar, företrädare för näringslivet med flera.

Jag föreslår att det bildas ett interkulturellt och interreligiöst råd i Växjö där goda krafter hjälps åt för att skapa det goda Växjö vi vill leva i. Man gör redan framsteg till exempel i Malmö, där man vill arbeta fram en kodex som vill skapa ”En plats där vi vänder ryggen mot hatet och stöttar varandra. Vi samarbetar för att få bort rasistiska och hatiska budskap från våra gator, skolor, agendor och styrelserum. Diskriminering, oavsett grund ska inte ha någon plats i vår kommun”

Detta vill jag nå i Växjö kommun! Det är ingen quickfix – det tar tid, men det finns ingen annan väg för att nå ett gott samhälle med ett gott liv för oss alla.

Jag föreslår att kommunstyrelsen tar initiativet till att bilda ”Framtid för Växjö”. Bjud in till goda samtal. Jag är säker på att vi alla har mycket att lära oss av varandras berättelser, och det är där vi ska börja.

Lycka till!

Magnus Hedin, Liberalerna Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons