Annons

Debatt: ”Därför ska vi påbörja processen med att bygga ett nytt äldreboende”

Tomas Thornell (S), Kristian Rappner (V) och Gunnel Jansson (MP) berättar om styrets satsningar i omsorgsnämndens budget.
Debatt • Publicerad 26 februari 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.Foto: Elvedin Basic

God, trygg och säker vård och omsorg. Det är ledord för S, V och MP i omsorgsnämnden. En omsorg som är tillgänglig för alla med behov, en omsorg som stödjer individens välbefinnande och främjar ett tryggt och självständigt liv. Vårt mål är att det ska finnas en god, trygg och säker vård och omsorg i Växjö kommun och en omsorg där den enskilde får ökat inflytande över sin vardag. Något som vi anser genomsyrar den budget som precis antagits i omsorgsnämnden i Växjö kommun.

En bra arbetsmiljö och kompetenta medarbetare är grunden för detta. I vår budget för 2024 har vi därför beslutat att arbetssätt med fokus på medarbetarnas inflytande ska öka. Vi fortsätter att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten så att omsorgstagarna inte ska behöva möta så många anställda och så att det kan skapas en god relation mellan personal och omsorgstagare. Vi gör också fortsatta satsningar på språkutveckling för de medarbetare som behöver det, vilket ökar säkerheten och tryggheten för både medarbetare och omsorgstagare.

”Därför har vi beslutat att påbörja processen med att bygga ett nytt särskilt boende men vi utreder också möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende.”
Annons

Det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär bland annat att motverka ofrivillig ensamhet och otrygghet och vi har ett tydligt uppdrag i att motverka isolering och utanförskap samt att främja stödet för psykisk och fysisk hälsa. Därför ska anhörigstödet utvärderas och förbättras, dagverksamheten för personer med demenssjukdom ska utökas och vi ska göra det möjligt för fler personer att kunna besöka verksamhetens träffpunkter. Vidare finns det behov av att ytterligare öka förutsättningarna till ett självständigt liv för våra omsorgstagare och där kommer bland annat en personalpool för ledsagning att upprättas.

Betydelsefullt för både den psykiska och fysiska hälsan är att man har möjlighet att vistas ute i en trivsam och stimulerande miljö. Därför genomförs förbättringar av utemiljön vid två särskilda boenden. Vi ser också i den demografiska utvecklingen att antalet äldre kommer att öka de närmsta åren, vilket är positivt. Därför har vi beslutat att påbörja processen med att bygga ett nytt särskilt boende men vi utreder också möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende.

Många av de lokaler som vi använder oss av inom omsorgsförvaltningen är slitna och kan inte längre alltid leva upp till de krav som finns i dagens moderna samhälle. Därför kommer lokalfrågan att nogsamt fortsätta att utredas så att vi framåt kan tillse att våra medarbetare och omsorgstagare har bra lokaler att verka i. Det måste vara slut på tiden där vi låter vår omsorgspersonal arbeta i undermåliga lokaler.

Tomas Thornell (S)

Kristian Rappner (V)

Gunnel Jansson (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons