Annons

Debatt: ”Försäljningen av vitt snus och e-cigaretter hotar våra barn och ungas hälsa”

”Skydda våra barn och unga mot nya nikotinprodukter”, skriver bland andra landshövding Maria Arnholm i en debattartikel.
Debatt • Publicerad 31 maj 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vitt snus.
Vitt snus.Foto: Henrik Montgomery/TT

Den 31 maj är det den årliga internationella tobaksfria dagen. Försäljningen av vitt snus och e-cigaretter (vape) ökar lavinartat, vilket hotar våra barn och ungas hälsa.

Vaping, eller vejping, är populär bland ungdomar. E-cigaretterna används tillsammans med vätskor som består av nikotin och smakämnen och värms upp till ånga. Likaså har användningen av vitt snus ökat dramatiskt, en nikotinprodukt som är starkt beroendeframkallande.

Annons

Att dessa produkter marknadsförs som tobaksfria gör att de kan uppfattas som riskfria, vilket inte stämmer. Nikotin är både giftigt och beroendeframkallande. Nikotinhalterna kan vara mycket höga eftersom det i dag saknas reglering av hur hög den får vara får vara i e-cigaretter och vitt snus.

Eftersom produkterna är relativt nya på marknaden saknas långsiktiga studier på skadeverkningar. Det vi vet är att hjärtat på kort sikt påverkas genom ett förhöjt blodtryck och att blodkärlens funktioner försämras. Ny forskning visar på en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Vi vet att en tidig debut av nikotin ger ett starkare beroende som är svårare att bryta i vuxen ålder. Hjärnan hos unga är under utveckling och extra känslig för nikotin. Forskning visar att det finns samband mellan att röka och snusa och användning av alkohol och narkotika.

Det är tre gånger så vanligt bland snusande ungdomar att ha provat narkotika, jämfört med icke- snusare.

”Ändå marknadsförs de genom smaksättningar som lockar en yngre målgrupp och reklamen visas flitigt i sociala medier där barn och unga vistas.”

Sedan augusti 2022 är det förbjudet att sälja produkterna till personer under 18 år. Trots det är tillgången för ungdomar hög. Marknadsföring av produkterna får inte skildra barn och ungdomar eller riktas till personer under 25 år. Ändå marknadsförs de genom smaksättningar som lockar en yngre målgrupp och reklamen visas flitigt i sociala medier där barn och unga vistas.

CAN:s (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning) rapport ”Den totala konsumtionen av cigaretter och snus i Sverige 2003–2022” visar att försäljningen av vätskor till e-cigaretter ökade med 350 procent mellan år 2021 och år 2022. Försäljningen av vitt snus har ökat med 81 procent bara på ett år.

I Kronobergs län har vi en lång tradition av samverkan i det tobaksförebyggande arbetet, bland annat genom Livsstil Kronoberg som är en plattform för länets arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Den stora ökningen av nikotinprodukter hos unga kräver att vi stärker detta arbete ytterligare. Föräldrar, personal som arbetar för barn och unga, tillsynshandläggare och beslutsfattare – vi måste alla agera och stå enade för att vända denna negativa utveckling. Vi vill också se en sträng reglering och åtgärder mot olaglig marknadsföring för att skydda våra barn och unga.

Livsstil Kronoberg

Maria Arnholm, landshövding Länsstyrelsen Kronoberg

Patrik Oldin, polisområdeschef Kronoberg Kalmar

Martin Myrskog, regiondirektör Region Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons