Annons

Debatt: ”Försöker Muf i Kronoberg hetsa den svenska befolkningen?”

Det skriver ordföranden för Demos S-studenter Växjö och styrelseledamot i SSU Kronoberg efter Muf Kronobergs årsmöte.
Debatt • Publicerad 4 februari 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alexander Soto Runevall, ordförande Demos S-studenter Växjö.
Alexander Soto Runevall, ordförande Demos S-studenter Växjö.Foto: Pressbild

Frågan bör ställas om Muf Kronoberg försöker att hetsa den svenska befolkningen i denna nya och osäkra säkerhetspolitiska situation med ett mycket aggressivt Ryssland och svenska offentliga företrädare som uppmanar den svenska befolkningen att förbereda sig för ett krigsscenario? Detta med tanke på styrelsens egna proposition på deras årsmöte den 27:e januari.

På årsmötet behandlades ett flertal politiska förslag och medlemmarna uppmanades att anta flera radikala beslut, även om alla inte var lika uppseendeväckande som vissa andra. Bland annat uppmanades medlemmarna av styrelsen att rösta för att avveckla det svenska utvecklingsbiståndet samt alla kultur- och fritidsnämnder runt om i Kronoberg. Att årsmötet pågick i samma stund som Växjö kommuns kulturevenemang Kulturnatten var kanske därför ingen slump utan en bojkott av kultur arrangerad av kommunen.

Annons

Tid lades istället på att behandla styrelsens proposition och enligt den ska Muf Kronoberg nu kräva att Försvarsmakten byter namn till Krigsmakten. Namnbytet ska också drivas aktivt gentemot förbundet i sin helhet samt Moderaterna. Vad vill Muf Kronoberg uppnå med denna krigsretorik? Enligt Försvarsmakten själva går deras uppdrag ut på att skydda Sverige och försvara landets frihet, samt att skapa fred och säkerhet på andra håll i världen. Försvarsmakten poängterar också att en viktig uppgift är att bistå vid naturkatastrofer och andra kriser än krig.

”Ännu bättre hade det varit om Muf Kronoberg verkade för satsningar på sjukvården för att stärka den civila delen av totalförsvaret.”

De främsta målen för svensk säkerhetspolitik är alltså att bevara självständighet och fred för vårt land samt bidra till säkerhet och fred i omvärlden. Hur tänker Muf Kronoberg att Försvarsmakten skulle klara av dessa uppgifter på ett bättre sätt genom att byta namn till Krigsmakten? Ett namnbyte av myndigheten till Krigsmakten skulle bara bli missvisande sett till myndighetens breda och viktiga uppdrag.

Enligt propositionen ska Muf Kronoberg även verka för att Sverige ska ingå i Europeiska växelkursmekanismen. Frågan måste därför ställas om Muf Kronoberg vill införa euron i Sverige? Att ingå i växelkursmekanismen under minst två år är nämligen ett krav för att få införa euron och den kallas även för “eurosamarbetets väntrum”. Muf Kronobergs förslag är alltså det första steget mot att byta ut den svenska kronan.

Förslaget skulle innebära att Sverige måste välja mellan ett fortsatt fritt flöde av kapital in och ut ur landet eller en oberoende svensk penningpolitik. Är Muf Kronoberg så pass fientliga gentemot näringslivet att de vill stoppa utländska investeringar i Sverige och svenskars investeringar i utlandet?

I annat fall måste en oberoende svensk penningpolitik upphöra och Sveriges penningpolitik kommer då att beslutas av Europeiska centralbanken. Varför vill Muf Kronoberg att räntan i Sverige ska sättas i Tyskland och att tjänstemännen där ska styra över arbetslösheten och priserna i Sverige?

Så var allting dåligt med styrelsens proposition? Nej, inte allting. Det föreslogs även att Muf Kronoberg ska uttala att bra saker är bra. Det är väl ändå... bra. Definitivt mycket bättre iallafall än den onödiga krigsretoriken och vurmandet för euron. Ännu bättre hade det varit om Muf Kronoberg verkade för satsningar på sjukvården för att stärka den civila delen av totalförsvaret. Dessvärre tycks satsningar på sjukvården inte vara någon prioriterad fråga för Muf Kronoberg.

Alexander Soto Runevall, ordförande för Demos S-studenter Växjö och styrelseledamot i SSU Kronoberg.

Annons
Annons
Annons
Annons