Annons

Debatt: ”Låt svenska skogsägare ta ansvar utan detaljreglering från EU”

Det skriver Thomas Haraldsson, Centerpartiet Kronobergs EU-kandidat, och Gusten Mårtensson, ordförande för Centerpartiet i Kronoberg.
Debatt • Publicerad 3 juni 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Skogsnäringen spelar en helt avgörande roll för både ekonomin och miljön i vårt län. För att Kronoberg ska kunna fortsätta växa och utvecklas behöver skogsindustrin ha tydliga och långsiktiga förutsättningar. Det arbetar Centerpartiet för lokalt, nationellt och internationellt.

Centerpartiet går till val på att svenska skogsägare ska få behålla sin äganderätt till sin skog och att motverka klåfingrighet och centralisering av beslut skogen inom EU.

Annons

Mycket av den lagstiftning som förhandlats i EU under den här mandatperioden har haft en oerhörd statisk syn på vad god natur och miljö är. Det är helt fel väg, och är delvis det som skapat det motstånd vi sett mot flera natur- och miljölagstiftningar. De politiker som ropar efter detaljstyrning och säger sig veta exakt vad som gäller riskerar att göra två saker - dels anamma en väldigt statisk syn på natur och miljö, där varje förändring från dess drömscenario är ett misslyckande, och dels med sin enorma detaljstyrning göra fel, likt vad Sveriges tidigare skogs- och jordbrukspolitik gjort.

”Genom att behålla äganderätten till sin skog kan svenska skogsägare fortsätta att bedriva ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.”

För att långsiktigt och hållbart skydda värdefull miljö och natur krävs att vi förstår vad det är vi vill skydda, hur naturen fungerar och arbeta för att skapa ett brett deltagande från markägare. Många av de miljövärden vi vill ha, som öppna landskap, ekdungar och ängsmarker finns till för att människor under hundratals år brukat naturen. Frågan är hur vi även fortsättningsvis kan få markägare att på ett långsiktigt hållbart sätt bruka naturen på sätt som skapar dessa värden, samt hur vi skyddar värdena när de finns. Grunden för eventuell avsättning av privat mark ska vara på frivillig väg med bra ersättningar.

Centerpartiet anser här att det framför allt är viktigt med ersättningar för det arbete, det material som krävs och den tid som läggs ner för att skapa till exempel ängsmarker. De skogsägare som skapar höga naturvärden ska helt enkelt få bra betalt för det. Samtidigt behövs en flexiblare syn på artskyddet som idag riskerar att lägga en död hand över brukandet och därmed påverka negativt i det långa loppet.

Genom att behålla äganderätten till sin skog kan svenska skogsägare fortsätta att bedriva ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Det är generationer av svenska skogsägare som gjort den svenska skogen skyddsvärd. Låt dessa skogsägare ta ansvar i fortsättningen utan detaljreglering från EU och ge de som föregått med gott exempel och skapat höga naturvärden betalt för jobbet.

Thomas Haraldsson, Centerpartiet Kronobergs EU kandidat

Gusten Mårtensson, Ordförande för Centerpartiet i Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons