Annons

Debatt: ”Med välfärdsteknik får vi ett opersonligt och kallt samhälle”

Kameror i hemmet i stället för hemtjänstbesök. Medicin som ges av robotar. Övervakning på toaletten. Är det så vi vill ha det?, undrar PRO:s distriktsstyrelse i Kronoberg.
Debatt • Publicerad 20 mars 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För att slippa så mycket teknik som möjligt borde man satsa på utbildning av omsorgspersonal genom bättre löner och anställningsvillkor”, skriver PRO:s distriktsstyrelse.
”För att slippa så mycket teknik som möjligt borde man satsa på utbildning av omsorgspersonal genom bättre löner och anställningsvillkor”, skriver PRO:s distriktsstyrelse.

Teknik inom alla områden ökar i en strid ström. Inom vård och omsorg skall det bli så effektivt, att man kan spara resurser av både pengar och personal. Tanken är att man skall ha en kamera i sitt hem så att man blir övervakad så att vårdgivaren ser om man trillat eller på annat sätt kommit till skada. Medicin skall ges av robotar.

Det land som verkligen satsat på välfärdsteknik är Japan. Där har man utvecklat övervakning på toalett med mera. Vill vi ha det så? Det är bara att konstatera att den personliga integriteten mer eller mindre försvinner. Den är inte värderad. Det mänskliga mötet uteblir. För många vårdtagare är besöket av hemtjänsten ett välkommet avbrott i den trista ensamheten. Ju mer välfärdsteknik som kommunerna inför desto ensammare och mera isolerade bli de äldre. Det är ju den ofrivilliga ensamheten som vi skall motverka på alla sätt och inte beivra den.

”Vi vill bli behandlade som de människor vi är och inte som saker.”
Annons

Med välfärdsteknik får vi ett opersonligt och kallt samhälle. Vi undrar hur kommunernas policydokument ser ut när det gäller välfärdsteknik. Vilka grundläggande principer har man beslutat om? Hur skyddar man den enskilde så att de bilder kamerorna tagit inte hackas och sprids otillbörligt? Det är viktigt att det finns ett policydokument som är beslutat av de förtroendevalda. Man kan inte överlämna sådana viktiga ingripanden i den enskilda personens liv till anställda.

För att slippa så mycket teknik som möjligt borde man satsa på utbildning av omsorgspersonal genom bättre löner och anställningsvillkor. Vi vill bli behandlade som de människor vi är och inte som saker. Vad händer i framtiden om tillgången till elektricitet minskar eller helt försvinner vid en katastrof? Skall de äldre inte få någon omsorg då? Har kommunerna i så fall en reservplan?

För PRO distriktsstyrelsen Kronoberg

Ingemar Almkvist

Eva-Britt Svensson

Elsa Jönsson

Annons
Annons
Annons
Annons