Annons

Debatt: ”Mitt i mandatperioden har vi nu chansen att göra ett rejält omtag”

Det skriver flera centerpartistiska regionpolitiker efter Mikael Johanssons (M) besked om att han lämnar regionpolitiken.
Debatt • Publicerad 17 mars 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Nu senast meddelade regionstyrelsens ordförande att han av personliga skäl väljer att stiga av, vilket vi i verkligen Centerpartiet beklagar.” Detta skriver bland annat Elizabeth Peltola (C) längst till vänster i bild, gällande Mikael Johanssons (M) (mitten) avgångsbesked.
”Nu senast meddelade regionstyrelsens ordförande att han av personliga skäl väljer att stiga av, vilket vi i verkligen Centerpartiet beklagar.” Detta skriver bland annat Elizabeth Peltola (C) längst till vänster i bild, gällande Mikael Johanssons (M) (mitten) avgångsbesked.Foto: David Johansson

En rapport som presenterades runt årsskiftet visar att Region Kronoberg har ett antal stora utmaningar framöver. Inte minst när det gäller ledarskapet. Bland annat lyfter rapporter brister i kommunikationen med de anställda. Tilliten till regionledningen visar brister och personalen känner sig inte lyssnade på.

Samtidigt har det varit turbulent på högsta ledningsnivå. Höga chefer har självmant valt att lämna eller har blivit utlösta. Nu senast meddelade regionstyrelsens ordförande att han av personliga skäl väljer att stiga av, vilket vi i verkligen Centerpartiet beklagar.

”Vi måste lyssna mer på de som jobbar i vården så att de får ökade möjligheter att göra vardagsarbetet.”
Annons

Det finns onekligen anledning för oss politiker att rannsaka oss själva. Mitt i mandatperioden har vi nu chansen att göra ett rejält omtag. Vi tror på ett stabilt och ”inlyssnande” ledarskap. Vi behöver just nu fokusera på några punkter:

• Vi måste lyssna mer på de som jobbar i vården så att de får ökade möjligheter att göra vardagsarbetet. Ansvar och befogenheter ska finnas långt ute i organisationen. Ett decentraliserat ledarskap är vägen för att få en ekonomi i balans liksom att klara hälso- och sjukvården!

• Basen i sjukvården är primärvården, som ska finnas nära och vara väl utbyggd i hela länet och finnas tillgänglig oavsett var man bor. Samarbetet mellan primärvård, sjukhusvård och kommunernas hemsjukvård behöver utvecklas.

• Ett tydligt fokus i hela länet på jobb, tillväxt och sysselsättning så att skatteintäkterna ökar och på så sätt skapar mer resurser till välfärden. Regional utveckling är idag ett eftersatt område. Vi hoppas att Region Kronoberg omgående uppvaktar statliga myndigheter som kriminalvården och försvarsmakten så att vårt län kan ta del av den stora utbyggnad som väntar. För Kronoberg handlar det om hundratals nya jobb!

• Den största utmaningen är att rekrytera och behålla personalen. Det löses inte genom politiska utspel. Att bli en ”attraktiv arbetsgivare” kräver förändringar, långsiktighet och ett samarbete över partigränserna. Att vi gemensamt tar ansvar fullt ut så att våra medarbetare kan fortsätta att göra ett fantastiskt, engagerat och professionellt arbete.

Elizabeth Peltola (C), ledamot Regionstyrelsen

Anna Johansson (C), 1 vice ordf Regionala utvecklingsnämnden

Carina Bengtsson (C), ordf Trafiknämnden

Andreas Håkansson (C), ordf Nämnden för folkhälsa och vårdval

Annons
Annons
Annons
Annons