Annons

Debatt: ”Nu går Kristdemokraterna i opposition i Region Kronoberg”

Det skriver Anna Zelvin (KD) efter att alliansstyret i regionen spruckit.
Debatt • Publicerad 20 april 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Zelvin (KD).
Anna Zelvin (KD).Foto: Jonas Engman

Den 1/1 2023 tillträdde både jag, Anna Zelvin, och Ida Eriksson som ytterst ansvarig för Region Kronobergs verksamhet.

Vi fick båda ärva en rad frågor som inte hade tagits itu med. Och som vi jobbade tillsammans vid varandras sida, Ida. Jag har många gånger uppskattat det arbete som du har lagt ner, din iver och vilja. Vi har gjort det tillsammans och utifrån de begränsade förutsättningarna som fanns för att ändra kurs på denna atlantångare som Region Kronoberg ändå får ses som. Kriserna har avlöst varandra från första dagen som ombyggnationer, vårdplatsbrist, tystnadskultur, bristande förtroende och tillit inne i organisationen, förbättringar inom arbetsmiljön, kompetensförsörjning och inte minst svåra ekonomiska tider och mycket mer.

Annons

Bådas vårt engagemang har medfört sitt pris med långa arbetsdagar, ofta på bekostnad av familjetid och hälsa.

Jag vet att du har en lång och innehållsrik tid framför dig där du kommer växa än mer i de goda egenskaper som jag vet att du har. Från djupet av mitt hjärta, lycka till. Våra vägar möts i framtida samarbeten.

”Du som patient ska inte behöva vara stark eller frisk för att orka driva din vårdprocess”

Nu går Kristdemokraterna i konstruktiv opposition i Region Kronoberg där vi tydligt sett vad som behöver göras för invånarnas bästa.

• Allt för många upplever avsaknad av en sammanhållen vård. Du som patient ska inte behöva vara stark eller frisk för att orka driva din vårdprocess utan var och en känna trygghet i att kunna lita på vården.

• Vi behöver utveckla primärvården där du som är svårt sjuk ska ha din fasta läkarkontakt och alla patienter sin fasta vårdkontakt. Du ska helt enkelt lära känna din läkare och läkaren veta vem du är.

• Vi kristdemokrater har det här året drivit på för en omstart för Region Kronoberg där vi initierat att se över hela vår organisation för att stärka tilliten, delaktigheten och för att chefer och medarbetare ska känna förtroendet utifrån sina roller.

• Vi vill fortsätta förbättra arbetsmiljön och hur vi bättre ska tillvarata våra erfarna medarbetare. Fler ska få vidareutbilda sig, inte minst våra undersköterskor.

• Vi är stolta över att vi äntligen fått till en nybyggnation för de allra minsta nyfödda – en helt ny neonatalavdelning.

• Vi behöver etablera närakuten för att du som patient ska ha tillgång till en förstärkt primärvård under dygnets alla timmar utan att behöva vända dig till och få sitta i långa väntetider på akuten.

Med hjärta för Kronoberg och ditt bästa som patient.

Anna Zelvin, Kristdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons