Annons

Debatt: ”Nya majoriteten stöder inte förbättringsförslag för omsorgen i sina beslut om budget”

”Den nya majoriteten (S, V, MP och C) avvisar förbättringsförslag för omsorgen i Växjö”, skriver Allians för Växjö i en debattartikel.
Debatt • Publicerad 28 mars 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kaj-Mikael Petersson (KD), Sofia Stynsberg (M) och  Lars Rejdnell (L).
Kaj-Mikael Petersson (KD), Sofia Stynsberg (M) och Lars Rejdnell (L).Foto: Montage: Smålandsposten

I nyligen publicerad debattartikel slår sig de nya styrande i omsorgsnämnden för bröstet för den nyss antagna budgeten för 2024. Man lyfter även frågan om nytt äldreboende och nödvändig översyn av omsorgens lokaler. Beslut om översyn av lokaler och att påbörjandet av en process om nytt äldreboende är vi helt eniga om. Det de nya styrande inte nämnder i sin debattartikel är att alla de förbättringsförslag som Allians för Växjö lyfte fram i samband med budgetbeslutet nästan i samtliga fall röstades ner. Några exempel:

1. Förbättra kontinuiteten ytterligare inom hemtjänsten, det vill säga minska antalet olika personer som besöker äldre med hemtjänst.

Annons

Beslutet blev att avslå förslaget.

2. Fortsätt arbetet med att minska andelen ofrivilligt delade turer

Detta har varit en fråga som man från Socialdemokraternas sida drivit tidigare då man var i opposition. När man nu kommit till makten byter man tydligen helt enkelt åsikt.

Beslutet blev att avslå förslaget.

3. Permanenta den så kallade Funkisveckan.

Den s k Funkisveckan har arrangerats vartannat år och är och har varit en mycket uppskattad aktivitetsvecka där personer inom LSS bjuds in till aktiviteter, gemenskap, glädje och fest. Allt för att höja livskvaliteten för denna utsatta grupp och bidra till lite guldkant i tillvaron. Vi begärde att denna aktivitetsvecka skulle permanentas.

Beslutet blev att avslå förslaget.

”Det är uppseendeväckande att Socialdemokraterna och deras stödpartier V, MP och C i sina beslut om budget inte stöder denna ambition”

4. Permanenta semesterersättningen och förbättra habiliteringsersättningen för våra personer med funktionsvariationer inom Daglig verksamhet.

Förra året infördes en semesterersättning för denna grupp, en semesterersättning som alla andra anställda har. Denna ersättning vill vi permanenta. Dessutom vill vi höja dagersättningen med 10 kronor till en dryg hundralapp per arbetsdag. Ett ytterst rimligt krav i våra ögon. Tidigare år har olika regeringar beslutat om riktade statsbidrag för att förbättra för dessa grupper men sådana satsningar ogillas tydligen av vårt nya styre.

Beslutet blev att avskaffa semesterersättningen samt att avslå förslaget om höjd dagersättning.

Annons

5. Byggnation av nytt äldreboende

Vi är överens om att påbörja processen med att bygga ett nytt äldreboende. Inför en sådan byggnation begärde vi att ett nytt särskilt boende skall baseras på aktuell forskning samt på konceptet demensby, det vill säga att bygga ett särskilt anpassat boende som ger optimala förutsättningar för att möta personer med demenssjukdom samt därmed ge dessa förutsättningar till ett värdigt liv. Antalet personer inom äldreomsorgen med demenssjukdom ökar och vi behöver utveckla vårt arbete med att möta dessa människor med värdighet.

Beslutet blev att avslå förslaget trots att en motion i ämnet bifölls av samma konstellation förra året.

Vi i Allians för Växjö har genomgående lagt förslag till budget för omsorgen i Växjö som ska utveckla och höja kvaliteten inom omsorgsverksamheten.

Det är uppseendeväckande att Socialdemokraterna och deras stödpartier V, MP och C i sina beslut om budget inte stöder denna ambition, till en kvalitet på verksamhet som våra äldre och de med LSS-insatser har rätt till.

Allians för Växjö

Sofia Stynsberg (M)

Lars Rejdnell (L)

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Läs tidigare inlägg i debatten här:

Annons
Annons
Annons
Annons