Annons

Debatt: ”Styrets åtgärder är otillräckliga och bristfälliga”

”Moderaterna i Alvesta kommun kräver åtgärder för att rädda omsorgsnämndens ekonomi och kvalitet”, skriver bland andra Claudia Crowley Sörensson, moderat oppositionsråd i Alvesta kommun.
Debatt • Publicerad 17 december 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Claudia Crowley Sörensson (M).
Claudia Crowley Sörensson (M).Foto: Martina Wärenfeldt

Moderaterna i Alvesta kommun skriver denna debattartikel med en oro som delas av många invånare, brukare och medarbetare i vår kommun. Det handlar om omsorgsnämndens aktuella ekonomiska situation. För att undvika ekonomisk obalans krävs engagemang, tydliga strategier och modiga beslut, något vi saknat från styret. Nu räddas nämndernas underskott med tilläggsanslag.

Det är ingen hemlighet att omsorgsnämnden har ett stort ekonomiskt underskott, detta är något som inte bara påverkar omsorgsförvaltningens verksamhet utan också berör varje invånare som förlitar sig på de tjänster som erbjuds.

Annons

Som skattebetalare förväntar vi oss att våra pengar används på ett ansvarsfullt sätt och att omsorgsnämnden, som förvaltare av dessa medel, agerar för att säkerställa en hållbar och effektiv verksamhet. Det behövs ett ledarskap som agerar proaktivt och tar itu med de utmaningar som omsorgsnämnden står inför.

Vid sidan av den ekonomiska aspekten är det också viktigt att uppmärksamma kvaliteten på stödet som erbjuds till våra invånare och arbetsmiljön för de dedikerade medarbetare inom omsorgsförvaltningen. Med en obalanserad budget riskerar vi att påverka kvaliteten på dessa tjänster och arbetsmiljön negativt. Det är inte bara en fråga om pengar, utan också om vårt samhälles välbefinnande och omsorg om dess invånare och anställda.

”Det är hög tid att vi agerar för att återfå kontrollen över omsorgsnämndens ekonomi.”

Dessutom är det av yttersta vikt att betona behovet av öppen dialog och samarbete mellan det politiska styret och oppositionen för att värna ett demokratiskt samhälle där olika perspektiv och idéer bör vägas in för att fatta informerade beslut.

De åtgärder man redovisat från omsorgsnämnden för att uppnå budget i balans är enligt oss moderater otillräckliga och bristfälliga. Med anledning av detta kommer vi att lyfta fram förslag på åtgärder genom ett tiopunktsprogram där vi bland annat föreslår att man ser över chefsorganisation samt kostorganisationen. Vi behöver se över hur vi organiserar vår chefsorganisation, kostorganisation och hur vi på bästa sätt nyttjar våra undersköterskors kompetens, här måste man undersöka om möjligheten till effektiviseringar finns, idag lägger våra undersköterskor värdefull tid på att transportera mat, städa, handla och tvätta när de är utbildade i patientnära medicinsk omvårdnad, vi behöver fokusera på rätt hjälp, i rätt tid av rätt kompetens.

Det är hög tid att vi agerar för att återfå kontrollen över omsorgsnämndens ekonomi. Invånare och medarbetare förtjänar engagerade och handlingskraftiga politiska företrädare. Vi hoppas att denna debattartikel fungerar som en påminnelse om det akuta behovet av åtgärder och öppenhet inom omsorgsnämnden, opposition och styre kan om viljan finns arbeta gemensamt framåt för Alvesta kommuns bästa.

Claudia Crowley Sörensson Oppositionsråd

Helen Gustavsson (M), 2:a vice ordf Omsorgsnämnden

Ann-Christin Gusafsson (M), ledamot Omsorgsnämnden

John-Erik Pettersson (M), ersättare Omsorgsnämnden

Monica Carlberg (M) Alvesta kommun, ersättare

Annons
Annons
Annons
Annons