Annons

Debatt: ”Tidöregeringen har gjort Sverige både kallare, farligare och fattigare”

Robert Olesen, ordförande för Socialdemokraterna i Kronoberg, skriver en debattartikel Tidöpartiernas första år med regeringsmakten.
Debatt • Publicerad 30 december 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Robert Olesen (S).
Robert Olesen (S).Foto: Elvedin Basic

Sedan regeringen tillträdde för drygt ett år sedan har skjutningar och sprängningar ökat i rekordfart och gängvåldet tagit ett hårt grepp om landet. Enligt Brottsförebyggande rådets årliga rapport har också oron över brottsligheten i samhället ökat kraftigt under året som gått. Och samtidigt som Sveriges nationella terrorhotnivå har höjts har vi sett höga företrädare från regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna hetsa på koranbränningar. Under Tidöregeringens första år har Sverige blivit farligare.

Men under året som gått har Sverige även blivit fattigare. Många har det tufft ekonomiskt och allt fler har svårt att få pengarna att räcka till det allra viktigaste. Från skolor runt om i Sverige har det vittnats om att alltfler barn kommer hungriga till skolan. Vi ser också en stigande arbetslöshet och en inflation som ätit upp flera års reallöneökningar i kombination med höga räntor och stigande matpriser. Därtill kan vi lägga en, av regeringen, underfinansierad välfärd som medför nedskärningar i skola och omsorg. Tidöregeringen har inte presenterat några lösningar för hushållens ekonomi – istället har vi fått se skattelättnader för höginkomsttagare.

”Fler upplever också att våra demokratiska grundprinciper har hotats under det senaste året.”
Annons

Inte heller miljö- och klimatpolitiken har klarat sig undan Tidöregeringens felprioriteringar. Det började med att Miljödepartementet lades ner och enligt Naturskyddsföreningen har regeringen tillsammans med SD under året som gått gjort Sverige till bakåtsträvare för miljö och klimat. Med en kraftig sänkning av reduktionsplikten försvann till exempel ett avgörande verktyg för att klara Sveriges klimatmål för trafiken. Att Sverige har en väl fungerande järnväg är bra för både miljö, klimat och konkurrenskraft, men trots att behovet av underhåll är stort valde regeringen att i sin budget för 2023 istället minska anslaget för järnvägsunderhåll med 750 miljoner kronor.

Men än allvarligare är att allt fler, enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Civil Rights Defenders i oktober 2023, är oroliga över den demokratiska utvecklingen i Sverige. Fler upplever också att våra demokratiska grundprinciper har hotats under det senaste året. Det är en oro som alla, inte minst vi politiker, behöver ta på allvar och den 12 december släppte Civil Rights Defenders en ny rapport som från ett demokrati- och rättighetsperspektiv granskat utvecklingen under ett år med Tidöavtalet. Där slår John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, fast att ”det är helheten som oroar”. Det är en farlig väg att gå om våra grundläggande fri- och rättigheter begränsas eller förhandlas bort. Vi behöver vara många som försvarar vår demokrati.

Det är inte heller enbart vintermånaderna som har gjort Sverige kallare. Polariseringen har ökat, grupper pekas ut som hot och vi har bland annat fått se förslag om en angiverilag. Det senare är något som vi tack vare en motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg lyckades sätta stopp för i vårt län – våra medarbetare ska inte behöva ange papperslösa.

Men trenden är entydig: Sverige har en regering som inte har som ambition att ena och samla. Tvärtom. När nu 2023 snart nått sitt slut kan vi konstatera att ett år med Tidöregeringen har gjort Sverige både kallare, farligare och fattigare.

Robert Olesen, ordförande för Socialdemokraterna i Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons