Annons

Debatt: ”Tillsammans för ett våldsfritt Kronoberg”

”Fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren”, skriver landshövding Maria Arnholm tillsammans med ett stort antal myndighetschefer i länet.
Debatt • Publicerad 8 mars 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Landshövding Maria Arnholm.
Landshövding Maria Arnholm.Foto: Simon Rehnström

Idag den 8 mars är det internationella kvinnodagen och vi vill rikta uppmärksamheten mot en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor – mäns våld mot kvinnor.

Fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren – den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor. Det är i genomsnitt mer än en kvinna i månaden. Även här i Kronoberg utsätts kvinnor för våld. Kvinnor i vår närhet som hotas, kränks och misshandlas och som många gånger tvingas leva med sin förövare. Det här är ett tydligt tecken på en ojämlik maktfördelning mellan könen i samhället.

Annons

Vi ser även en oroande utveckling när det gäller våld i ungas relationer. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet uppger var fjärde flicka och ung kvinna i åldern 16 till 24 år att hon utsatts för våld av en partner eller före detta partner. Det här är en utveckling som vi tillsammans måste stoppa. Våld i unga relationer är lika vanligt, grovt och allvarligt som i vuxna relationer. Vi vet också att pojkars våld mot flickor övergår till mäns våld mot kvinnor.

”Vi vet att våldet inte stannar vid dörrarna till arbetsplatsen utan påverkar hela individen, både fysiskt och psykiskt.”

En viktig förebyggande insats är att upptäcka våldet så tidigt som möjligt, och att erbjuda stöd och skydd. Mycket av det arbete som görs inom olika myndigheter, kommuner och ideella organisationer är välfungerande. Men för att arbetet ska bli ännu mer effektivt behöver myndigheter bli ännu bättre på att arbeta tillsammans.

Här i Kronobergs län har vi tagit ett viktigt steg i den riktningen. Under förra året inrättade landshövding Maria Arnholm ett högre chefsråd med fem myndighetschefer, länets kommuner, Region Kronoberg och Svenska kyrkan. Syftet är att vi tillsammans ska stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Genom att regelbundet träffas och dela information från våra respektive organisationer får vi möjlighet att skapa en gemensam lägesbild av hur situationen ser ut i vårt län. Det gör att vi agerar snabbare och mer effektivt.

Även som stora arbetsgivare i länet ser vi att vi har en viktig roll att spela. En del i vår utökade samverkan är att vi ser över hur våra respektive organisationer kan inkludera frågan om våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi vet att våldet inte stannar vid dörrarna till arbetsplatsen utan påverkar hela individen, både fysiskt och psykiskt. En arbetsplats ska vara en trygg miljö fri från våld. Genom att öka kunskapen hos så väl chefer som medarbetare kan vi skapa en tryggare och mer stöttande miljö för alla.

Tillsammans kan vi göra skillnad, tillsammans för ett våldsfritt Kronoberg.

Maria Arnholm, landshövding, Länsstyrelsen Kronoberg

Martin Myrskog, regiondirektör, Region Kronoberg

Patrik Oldin, polisområdeschef, Polismyndigheten

Charlotte Österlund, chefsåklagare, Åklagarmyndigheten

Annons

Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef, representant socialchefsnätverket

Anders Elingfors, förvaltningschef, representant skolchefsnätverket

Fredrik Modéus, biskop, Svenska kyrkan

Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet

Elisabeth Anestad, regionchef, Kriminalvården

Annons
Annons
Annons
Annons