Annons

Debatt: ”Trafikverkets lösning i Alvesta tar inte hänsyn till dagens trafikförhållande”

Alvesta-Alternativets Lars-Olof Franzén skriver en debattartikel riktad till Infrastrukturminister Andreas Carlsson och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.
Debatt • Publicerad 25 december 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barngården vid Alvesta järnvägsstation.
Barngården vid Alvesta järnvägsstation.Foto: Per Jodenius

Projektet Alvesta triangelspår och mötesspår är för närvarande pausat och ger därför beslutande möjligheter att välja andra alternativ som inte får sådana negativa konsekvenser för varken järnvägens framtid eller Alvesta tätort.

Redan 2003 redovisade dåvarande Banverket en Idéstudie och en Teknikutredning över ett triangelspår samt en utflyttad godsbangård. Utredningarna gav vid hand att projektet var fullt genomförbart men lades på is då det inte ansågs vid det tillfället samhällsekonomiskt lönsamt.

Annons

Idag 20 år senare så visar det sig att lösningen från 2003 var en framtidsvision som var hållbar både samhällsekonomiskt, miljömässigt och inte minst för en klimatomställning.

Vi vill belysa de positiva effekter 2003 års lösning på ett långt triangelspår skulle vara både för den framtida järnvägstrafiken, för Alvesta som samhälle och för miljön för kommunens invånare.

Den av Trafikverket föreslagna lösningen innebär många lösningar som inte tagit hänsyn till dagens trafikförhållande. Ett kort triangelspår med ett mötesspår inne i samhället innebär inte bara intrång i befintliga privata verksamheter och privata bostadskvarter utan också att man tummar på kraven för järnvägstrafikens tekniska lösningar.

”I framtiden ser man också att en utflyttad bangård kan krävas då vagnsuppställningen i Alvesta inte är anpassad för längre tågsätt i väntan på fri passage mot Göteborg.”

Sedan det senaste projektet startats upp så har kraven på järnvägens kapacitet ökats väsentligt. De maximalt 650 meter långa tåg som idag trafikerar sträckan Alvesta–Göteborg måste i sinom tid utökas till i första hand 730 meter för att kunna trafikeras med upp till 835 meter långa tåg. Det senare har redan provkörts med gott resultat mellan Hamburg och Malmö.

Enligt EU:s transeuropeiska transportnät, TEN-T, är det 740 meter långa tåg som är grunden. I Danmark anpassas den nya Ringstedbanan och Fehmainbält-förbindelsen för 1000 m långa tåg.

Sedan projektets uppstart har också en anslutning till NATO kommit på agendan vilket innebär högre krav på järnvägen. Att i ett sådant läge börja tumma på kvalitén är fullständigt obegripligt. Det faktum att tyngre transporter och längre tåg också kräver att vi bygger en järnväg som tål morgondagens behov. Det kan inte vara så att lösningen med triangelspåret i Alvesta blir ett nålsöga för viktiga transporter på sydostlänken mellan djuphamnarna i Karlshamn och Göteborg.

I framtiden ser man också att en utflyttad bangård kan krävas då vagnsuppställningen i Alvesta inte är anpassad för längre tågsätt i väntan på fri passage mot Göteborg.

Innan regering och Trafikverket går vidare med projektet hoppas jag att de också ser över projektet i sin helhet med tanke på förändringarna som tillkommit under den senaste tiden i form av ökade krav på transporter vid ett NATO-inträde, längre tåglängder, ökade tonnage, en utbyggd sydostlänk (Karlshamn-Göteborg) men också kurvradier och inskränkningen på verksamheter och boende i samhället Alvesta.

Lars-Olof Franzén, Alvesta-Alternativet

Annons
Annons
Annons
Annons