Annons

Debatt: ”Våga säg ifrån när en kollega uttalar en sexistisk kommentar”

”Jämställda arbetsplatser borde vara en självklarhet 2023”, skriver föreningen Män Växjös styrelse i en debattartikel.
Debatt • Publicerad 23 november 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”En central förklaring handlar om destruktiva maskulinitetsnormer, vars yttersta effekter blir alltifrån sexistiska skämt till sexuella trakasserier”, skriver Män Växjös styrelse i en debattartikel. Bilden: En kvinna som blir utsatt för sexuella trakasserier.
”En central förklaring handlar om destruktiva maskulinitetsnormer, vars yttersta effekter blir alltifrån sexistiska skämt till sexuella trakasserier”, skriver Män Växjös styrelse i en debattartikel. Bilden: En kvinna som blir utsatt för sexuella trakasserier.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Den 19:e november är det internationella mansdagen, en temadag som initierades 1999 bland annat för att höja medvetenheten kring mäns ansvar i frågor om våld. Sedan 2009 finns sex internationella mål kopplade till den här dagen, varav ett handlar om att skapa tryggare och säkrare platser där alla oavsett kön kan utvecklas och uppnå sin fulla potential som människor.

Ett område som behöver uppmärksammas är arbetsmiljö, för att skapa trygga arbetsplatser. Kantar/Sifo visade i sin senaste trakasseri-barometer att så många som 1 av 10 kvinnor är utsatta för sexuella trakasserier vid arbetssituation och av de utsatta väljer drygt hälften att inte berätta för någon. Vidare är det endast 4 av 10 som upplever i hög grad att ledningen arbetar förebyggande med trakasserier i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet. Trots att det finns en ökad medvetenhet om vad som räknas som sexuella trakasserier, visade undersökningen att graden av tystnadskultur är oförändrad.

”Låt oss tillsammans omdefiniera begreppet maskulinitet, så att det står för inkludering, rättvisa och respekt.”
Annons

En utsatt människa är alltid en för mycket, och därför måste de här siffrorna tas på största allvar. Vi från Män menar att en central förklaring handlar om destruktiva maskulinitetsnormer, vars yttersta effekter blir alltifrån sexistiska skämt till sexuella trakasserier. För att förebygga detta måste samtliga - både arbetsgivaren och anställda – på en arbetsplats anstränga sig för att ta ett gemensamt ansvar. En viktig åtgärd i det vardagliga handlar om det vi inom MÄN kallar för “aktivt åskådarskap”, som innebär att man som medarbetare tydligt markerar mot nedsättande kommentarer och opassande skämt. Det är ofta enklare sagt än gjort, särskilt om man står ensam. Men ju fler som tar bladet från munnen och agerar, desto fortare bryter man normaliseringen av osunda jargonger och istället möjliggör en juste och inkluderande stämning på arbetsplatsen.

Värdegrundsarbete är något som tydligt lärs ut till barn och ungdomar i skolan, varför skulle det inte gälla i vuxenlivet? Vi från Män har arbetat med maskulinitetsnormer sedan 1993 och firade vårt 30-årsjubileum i oktober. Sedan dess har vi med framgång utbildat personal i olika företag och verksamheter om jämställdhet och om hur motverka våld – vi kommer fortsätta med det viktiga arbetet.

Låt oss tillsammans omdefiniera begreppet maskulinitet, så att det står för inkludering, rättvisa och respekt. Framtidens arbetsgivare behöver bana väg för en jämställd värdegrund och en trygg arbetsplats för alla, oavsett kön. Vi kan alla bidra genom att våga säga ifrån när vi hör en kollega uttala en sexistisk kommentar eller genom att våga ifrågasätta ojämställda strukturer på arbetsplatsen – det gör stor skillnad!

MÄN Växjös styrelse

Johan Karlström

Jonas Blomqvist

Filip Hallbäck

Sebastian Orehovacki Månsson

Ellie Stjärna

Annons
Annons
Annons
Annons