Annons

Debatt: ”Verka för att idrottspolitik förblir en nationell angelägenhet”

Det förväntar sig RF-SISU Småland av de som efter EU-valet ska representera Sverige i EU-parlamentet.
Debatt • Publicerad 20 maj 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Den svenska idrottsrörelsen behöver stöd från våra EU-parlamentariker”, skriver Anna Iwarsson, ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och Roger Ödebrink, RF-SISU Småland.
”Den svenska idrottsrörelsen behöver stöd från våra EU-parlamentariker”, skriver Anna Iwarsson, ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och Roger Ödebrink, RF-SISU Småland.Foto: Fredrik Sandberg/TT

De svenska europaparlamentarikerna måste värna den europeiska idrottsmodellen och inkludera idrottsanläggningar i arbetet med en grön omställning när de tar plats i Bryssel efter 9 juni, skriver ordförandena för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna samt RF-SISU Småland.

Idrottsrörelsen i Sverige och Norden är unik. Den bygger på ideellt engagemang i en demokratisk struktur och har få motsvarigheter i andra europeiska länder. Vi har både det högsta idrottsdeltagandet och de mest aktiva befolkningarna i EU. Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och 21 svenskar kommer att få möjlighet och ansvar att värna den nordiska och europeiska idrottsmodellen och inkludera idrottsanläggningar i den gröna omställningen.

”Den europeiska idrottsmodellen, som är unik i sin struktur och filosofi, bygger på principer om solidaritet, samhällsengagemang och frivillighet.”
Annons

Idrott är inte en fråga som vanligtvis förknippas med EU-politiken. Även om idrott i huvudsak är och ska förbli en nationell kompetens (det vill säga beslutas om i varje medlemsland) så finns det sedan 2009 inskrivet i Lissabonfördraget, och den nordiska idrottsrörelsen påverkas på olika sätt av beslut som fattas i Bryssel genom att en stor del av våra respektive lagstiftningar påverkas direkt av EU.

Den europeiska idrottsmodellen, som är unik i sin struktur och filosofi, bygger på principer om solidaritet, samhällsengagemang och frivillighet. Erkännandet, skyddet och stärkandet av den genom EU:s politik är inte bara en fråga om att bevara en idrottstradition, utan också om att upprätthålla ett system som på ett betydande sätt bidrar till ett starkt samhälle.

Men på senare tid har modellen utmanats på ett sätt som kräver samarbete mellan idrottsrörelsen och offentliga myndigheter, inklusive EU, för att skydda och stärka den för framtiden. Frågan aktualiserades av tre domar från EU-domstolen i december 2023. Domarna ifrågasätter på ett principiellt plan vad idrottens särart i Lissabonfördraget innebär. Det vill säga vilka undantag som idrottsrörelsen får göra när vår modell krockar med andra grundläggande delar av EU-lagstiftningen om fri rörlighet och fri konkurrens inom EU.

Det mest uppmärksammade målet är det så kallade superligamålet där ett tiotal fotbollsklubbar ville starta en liga och samtidigt fortsatt vara medlemmar i den europeiska fotbollsrörelsen och delta i UEFA:s turneringar. Även om det kvarstår analysarbete för att fullt ut förstå konsekvenserna av domarna kan vi konstatera att varje steg som tas mot att luckra upp den europeiska idrottsmodellen är allvarligt.

Den svenska idrottsrörelsen är hållbar på många områden, framför allt inom social hållbarhet. Här bidrar vi och våra medlemmar med stora samhällsinsatser för folkhälsa, demokrati och inkludering. Den idrottsliga verksamheten genererar stora samhällsvärden. Men vi vill också bidra till den ekologiska hållbarheten. Det är av stor vikt att idrottsanläggningar utformas och byggs på ett så hållbart sätt som möjligt. Därför behöver idrottsanläggningar inkluderas i reformprogram och EU-fonder för att påskynda den gröna omställningen som EU initierar. Det skulle ha stor betydelse för hållbarhetsarbetet på hemmaplan här i Småland.

Den svenska idrottsrörelsen behöver stöd från våra EU-parlamentariker. Vi förväntar oss att du som vill ta plats i Bryssel ska:

• verka för att idrottspolitik förblir en nationell angelägenhet

• försvara idrottens särart och värna den europeiska idrottsmodellen

• verka för att inkludera idrottsanläggningar i arbetet med en hållbar omställning

Anna Iwarsson, Ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Roger Ödebrink, RF-SISU Småland

Annons
Annons
Annons
Annons