Annons

Debatt: ”Vi riskerar att se familjer lämna vår kommun”

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet I Tingsryd vädjar till Alliansen att ”inte stänga dörren för att vidta åtgärder som åtminstone mildrar de negativa effekterna.”
Debatt • Publicerad 23 december 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tingsryds kommun.

Tingsryds kommuns välfärd står inför omfattande nedskärningar 2024. Lägre pedagogtäthet, färre undersköterskor och utebliven kulturskola är bara några konsekvenser av den beslutade budgeten och nämndernas internbudgetar.

Vår målsättning är att alla barn ska få den bästa starten i livet och våra gamla ska få en värdig omsorg. Den målsättningen hoppas vi Alliansen delar. Vi kan dock konstatera att förutsättningarna för att leva upp till detta tycks avsevärt försämras kommande år.

”En utveckling där vi blir den kommunen i länet med lägst pedagogtäthet i förskolan och en av få kommuner i hela Sverige utan kulturskola riskerar att avsevärt försämra vår attraktivitet för inflyttning och att nuvarande familjer lämnar vår kommun.”
bild 1/3
Annons

Tingsryds kommun har demografiska utmaningar. Därför är arbetet med att Tingsryds kommun ska vara en attraktiv kommun dit inte minst barnfamiljer vill flytta prioriterat. En utveckling där vi blir den kommunen i länet med lägst pedagogtäthet i förskolan och en av få kommuner i hela Sverige utan kulturskola riskerar att avsevärt försämra vår attraktivitet för inflyttning och att nuvarande familjer lämnar vår kommun.

Vi vädjar till Alliansen att inte stänga dörren för att vidta åtgärder som åtminstone mildrar de negativa effekterna.

Med detta vill vi:

• Vädja till Alliansen att ompröva tidigare ställningstagande om tilläggsbudget.

• Vi är beredda att vara kompromissvilliga och ha inriktningen att bli överens om omfattningen på nyttjandet av Tingsryds kommuns resultatutjämningsreserv för 2024.

För Socialdemokraterna:

Mikael Jeansson, Anette Weidenmark och Magnus Carlberg

För Vänsterpartiet:

Maria Olausson

Annons
Annons
Annons
Annons