Annons

Debatt: ”Vi som lärare vid LNU står bakom studenternas rätt att protestera”

Det skriver 34 lärare vid Linnéuniversitetet i en debattartikel.
Debatt • Publicerad 31 maj 2024 • Uppdaterad 7 juni 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
34 lärare på Linnéuniversitetet skriver en gemensam debattartikel  till stöd för studenternas rätt att demonstrera.
34 lärare på Linnéuniversitetet skriver en gemensam debattartikel till stöd för studenternas rätt att demonstrera.Foto: Lena Gunnarsson

Måndagen den 20 maj anslöt sig flera studenter vid Linnéuniversitetet till den globala studentrörelse som står i solidaritet med civilbefolkningen i Gaza. Genom att slå läger på campus kräver de att universitetet de studerar vid agerar för att förhindra dödandet av andra studenter.

Som lärare vid Linnéuniversitetet står vi bakom studenternas rätt att protestera. Vi ser med förskräckelse hur studentprotester vid andra lärosäten mötts av misstänkliggörande, hot och våld. Vi vill att engagerade och kunniga studenter ska få göra sina röster hörda. En av universitets mest grundläggande syften är att förbereda studenter för att vara aktiva medborgare i en demokrati. Solidaritetsrörelsen för Palestina förkroppsligar på flera sätt vad det är att vara just detta. Genom sin aktion kräver studenterna:

Annons

1. Att Linnéuniversitetet upphör med allt institutionellt samarbete med universitet i Israel, vad gäller utbildning, forskning och finansiering

2. Att Linnéuniversitetet uttalar sig mot Israels folkmord i Gaza

3. Att Linnéuniversitetet erbjuder utbildningsstöd till palestinska studenter

För att förstå de här kraven behöver vi förstå vad som sker i Gaza. Israel har i över ett halvsekel ockuperat palestinsk mark. Sedan 2007 är Gaza utsatt för en illegal blockad som gör att Israel kontrollerar luftrummet, vattengränsen och landsgränserna till Gaza. De folkrättsliga övergrepp som Israel gjort sig skyldiga till är välkända.

De senaste sju månaderna har våldet mot civila palestinier eskalerat till en situation som gjort att den internationella domstolen utreder om ett folkmord begås av Israel mot palestinier, vilket bland andra FN:s speciella rapportör Francesca Albanese anser att det finns rimliga skäl att tro.

”Svenska lärosäten har länge ”haft ett nära forskningssamarbete med Israel”, för att använda utbildningsminister Mats Persson ord från 1 mars i år.”

Universiteten står inte utanför det som sker. Israel har sedan oktober förra året helt eller delvis förstört alla Gazas tolv lärosäten och universitetslärare och studenter har dödats. Fler och fler forskare talar om ett scholasticide: ödeläggelsen av Gazas infrastruktur för forskning och utbildning.

Ödeläggelsen av Gaza hade inte varit möjlig utan den avancerade militärteknologi som utvecklats vid israeliska universitet, där militärrelaterad forskning bland annat tagit fram nya vapentyper, drönare, AI-verktyg och övervakningssystem. Svenska lärosäten har länge ”haft ett nära forskningssamarbete med Israel”, för att använda utbildningsminister Mats Persson ord från 1 mars i år. Studenterna som nu slagit läger på Linnéuniversitetets campus lyfter fram att Linnéuniversitetet har institutionellt etablerade samarbeten med minst tre universitet som bidrar till Israels krigsstyrka. Att ha ett institutionellt samarbete med universitetet i Israel står i direkt motsättning mot de humanistiska värden varpå vår utbildning och forskning vilar.

Vi vill betona att kraven på bojkott gäller samverkan mellan universitet, fakulteter och ämnen på institutionell nivå. En akademisk bojkott hindrar inte universitet att bjuda in enskilda israeliska akademiker.

I måndags vandaliserades en kollegas kontor. Det finns, utifrån vad vi förstår, ingen belagd koppling mellan detta och studentmanifestationen, men vi tar givetvis avstånd från denna handling. De tältande studenterna gör en fredlig manifestation. De tar avstånd från varje form av antisemitism och det gör naturligtvis vi som lärare också. Vi tycker att det är beklagligt att måndagens händelse förskjuter fokus från studentmanifestationen och dess syfte: att protestera mot Israels ödeläggelse av Gazas universitetsväsende och dödandet av palestinska studenter och lärare.

Att protestera mot ödeläggelsen av Gazas akademiska infrastruktur är att försvara den akademiska friheten och universitetets kärnvärden. Som lärare är vi stolta över att våra studenter visar prov på både kunnighet och mod genom att ta tydlig ställning inför vad som utspelar sig i Gaza. Vi förväntar oss att vår arbetsgivare gör samma sak.

Annons

Mikael Mery Karlsson, Vikarierande lektor Genusvetenskap

Maria Wemrell, Lektor Institutionen för socialt arbete

Emma Söderman, Lektor Institutionen för socialt arbete

Hanna Hallgren, Docent Genusvetenskap

Kristina Gustafsson, Lektor institutionen för socialt arbete

Torun Elsrud, Lektor vid institutionen för socialt arbete

Filippa Maria Flaherty, doktorand vid Institutionen för samhällsstudier

Jonas Sjölander, universitetslektor och docent i historia. Institutionen för kulturvetenskap.

Franklin Martínez, doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Elliott Berggren, doktorand vid Institutionen för Språk

Annons

Tamara Ann Tinner, doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Martin van der Linden, doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper

Maria Hasfeldt Long, doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper

Felicia Stenberg, doktorand vid Institutionen för språk

Beatriz Carlsson Pecharromán, doktorand vid institutionen för film och litteratur

Brinda Kumar, doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper

Eleonora Poggio, forskare i historia vid Institution för kulturvetenskaper.

Johan Höglund, professor i engelska vid institutionen för språk

Henrik Nilsson, lektor, institutionen för didaktik och lärares praktik

Ola Ståhl, professor i design, institutionen för design

Annons

Erik Erlanson, biträdande lektor, institutionen för film och litteratur

Cassandra Troyan, Universitetslektor, Institutionen för Design

Jørgen Bruhn, professor, institutionen för film och litteratur

Ludwig Schmitz, vikarierande lektor, institutionen för film och litteratur

Zeenath Hasan, universitetslektor, institutionen för design

Eric Snodgrass, Lektor i design, Institutionen för design

Ellie Cijvat, universitetslektor, institutionen för fysik och elektroteknik

Ivar Jung , Lektor Linnéuniversitetet, Institutionen för design

Anthony Wagner, Senior lecturer, Department of Design /Department of Social Sciences

Anna Salomonsson, lektor, institutionen för film och litteratur

Annons

Nina Ernst, lektor, institutionen för film och litteratur

Steffi Siegert, Senior Lecturer in Organisation, School of Business and Economics

Juliana Restrepo-Giraldo, Department of Design

Hannah Meason, Ph.D, institutionen för socialt arbete

Annons
Annons
Annons
Annons