Annons

Debatt: ”Vi vill se en rejäl satsning på elevutbyten inom EU”

Växjö kommun måste satsa på elevutbyten med andra EU-länder, skriver Christina Rosén (L) och Gunnar Nordmark (L).
Debatt • Publicerad 7 juni 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nu står vi inför ett EU-val den 9 juni 2024 och vi vill se en rejäl satsning på elevutbyten inom EU. Vi vill se ett utbyte mellan olika länder redan i tidig ålder och vet av egen erfarenhet vilken stor betydelse sådana utbyten har. Ungdomar träffar varandra, skapar nya kontakter, lär känna nya kulturer, lär sig av varandras historia.

EU är från början ett fredsprojekt. Fred kan vi bäst underbygga och sträva efter genom förståelse och respekt för varandras kulturer. Genom att interagera med elever från andra EU-länder får svenska elever en djupare förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Detta bidrar till ökad tolerans och minskar fördomar, vilket är viktigt i en alltmer globaliserad värld, inte minst med tanke på nuvarande världsläge.

Annons

Genom att delta i utbyten blir svenska elever bättre förberedda för att arbeta i internationella miljöer. Att delta i ett utbytesprogram stärker elevernas självförtroende, självständighet och sociala färdigheter. Att navigera i en ny miljö och skapa nya vänskaper är viktiga livserfarenheter som främjar personlig tillväxt och kan ge vänner för livet.

Att svenska skolor har utbyte med andra skolor i EU eller genomför studieresor i EU-länder ger flera fördelar, både för eleverna och för skolsystemet som helhet. Utbyten stärker känslan av europeisk identitet och gemenskap. Genom att skapa personliga band över gränserna kan eleverna utveckla en bättre förståelse för och engagemang i Europas framtid.

”På en globaliserad arbetsmarknad är interkulturell kompetens och internationella erfarenheter högt värderade.”

Utbytesprogram skapar nätverk av kontakter mellan skolor, lärare och elever över hela Europa. Dessa nätverk kan leda till långsiktiga samarbeten och utbyte av resurser och idéer. Liberalerna vill att varje elev i Växjö kommun under sin grundskoletid ska erbjudas möjlighet till studieresa eller skolutbyte med ett annat EU-land.

Växjö kommun ska ansvara för grundfinansieringen, men skolor ska uppmuntras att söka bidrag från EU och andra institutioner. Även insamlingsverksamhet ska förekomma för att kunna finansiera elevutbyten utöver den del som kommunen står för.

Det är viktigt att verksamheten utformas på ett sådant sätt att varje enskild skola och dess elever och personal utifrån skolans behov, möjligheter, förutsättningar och önskemål bestämmer genomförandet inom de ramar som ges.  Beslut skall inte tas på förvaltningsnivå, utan i största möjliga mån fattas på varje enskild skola av rektor och personal i samverkan med elever och vårdnadshavare. Verksamheten ska vara kostnadsfri för elev och vårdnadshavare.

Utbytesprogram ger eleverna möjlighet att praktisera och förbättra sina språkkunskaper i ett autentiskt sammanhang. Att använda ett främmande språk i vardagliga situationer inspirerar till fortsatta studier och gör traditionell klassrumsundervisning effektivare.

Det är naturligtvis särskilt viktigt för vår region, eftersom vi exporterar mest per invånare i hela Sverige! På en globaliserad arbetsmarknad är interkulturell kompetens och internationella erfarenheter högt värderade.

Christina Rosén (L) Ledamot i Kommunfullmäktige, EU-kandidat

Gunnar Nordmark (L) Ledamot i Kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons