Annons

Det är dags för en renoveringsvåg i Kronoberg

Kommunpolitiker i Kronoberg ser att det finns behov av energieffektivisering i de egna fastigheterna, enligt en ny undersökning. Men trots insikter om fördelarna med energieffektivisering går arbetet långsamt. Det är dags att få i gång en renoveringsvåg i Kronoberg och vi i branschen behöver bli bättre på att hjälpa till, skriver Energieffektiviseringsföretagen och Installatörsföretagen.
Debatt • Publicerad 12 januari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Helena Landstedt/TT

En undersökning bland 74 kommunpolitiker i Kronoberg visar att de allra flesta, 64 av dem, upplever ett behov av renoveringar och energieffektivisering i de egna fastigheterna. Lika många tycker att energieffektivisering är viktigt för att nå lokala och nationella klimat- och energimål.

Samtidigt visar undersökningen att krångliga och tidskrävande upphandlingar och korta ekonomiska perspektiv ofta sätter käppar i hjulet.

Annons

Här kan vi i branschen bli bättre på att underlätta för kommunerna att både komma i gång och komma i mål med mer genomgripande effektivisering. Därför har Energieffektiviseringsföretagen och Installatörsföretagen, tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tagit fram en ny modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga byggnader.

Med EnOff, som modellen kallas, räcker det med en enda upphandling för att effektivisera ett helt bestånd med flera byggnader. Genomförandet utförs stegvis, som optioner, vilket sänker tröskeln och gör det enklare att komma igång. Samverkan mellan beställare och leverantör ger kontroll över kostnader och resultat genom hela projektet och sätter fokus på kvalitet i alla led.

Genom att bedöma den samlade, långsiktiga lönsamheten för flera åtgärder eller byggnader, kan även mindre lönsamma åtgärder rymmas i projekten. Det gör att mer genomgripande effektiviseringar kan åstadkommas, ofta med energibesparingar på uppåt 50 procent.

Om man i stället låter de kortsiktiga ekonomiska perspektiven styra så genomförs bara de enklaste åtgärderna med den snabbaste återbetalningstiden. Resultatet blir att en stor del av potentialen aldrig realiseras och kommunerna får fortsätta dras med onödigt höga energikostnader.

Det finns många och stora fördelar med energieffektivisering. Förutom lägre driftskostnader, är minskad klimat- och miljöpåverkan och minskad belastning på elnätet några av fördelarna som rankas allra högst av kommunerna i vår undersökning.

Det är tydligt att kommunerna ser både behoven och fördelarna av att energieffektivisera. Vi i branschen behöver bli bättre på att leverera lösningar som fungerar i praktiken, och vi hoppas att den nya upphandlingsmodellen kan bidra till det. Tillsammans kan vi få igång en renoveringsvåg i Kronoberg och hela landet, som tar oss ett steg närmare klimatmålen.

Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons