Annons

Det måste vara enkelt att välja cykeln

Sveriges och Växjös enda miljöparti prioriterar verklig miljöpolitik för att nå snabba resultat. Miljöpartiet går till val på att jobba för god infrastruktur, enklare regler och trafiksäkerhet för alla.
Debatt • Publicerad 1 juni 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Miljöpartiet skriver att partiet lovar att fortsätta arbetet med att göra det enklare att cykeln.
Miljöpartiet skriver att partiet lovar att fortsätta arbetet med att göra det enklare att cykeln.Foto: Markus Schreiber

Cykling är praktiskt, det bästa transportsättet för din hälsa, din plånbok, vår gemensamma miljö och planeten i stort. Men för att fler ska välja cykeln i stället för bilen krävs det att cykling blir mer bekvämt, enkelt och attraktivt. Under mandatperioden har Miljöpartiet gjort tydliga avtryck för cyklisterna.

I riksdag och regering har vi säkrat statlig medfinansiering till infrastruktur och satt upp mål för mer gång, cykel och kollektivtrafik i strategin för levande städer. Regeringen sätter som mål att 25 procent av alla persontransporter ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2025.

Annons

I regioner och kommuner har vi dagligen jobbat för att cykeln ska prioriteras i gatumiljö och i den långsiktiga planeringen. I Växjö har vi bland annat genomfört bättre vinterväghållning med sopsaltning, byggt cykelparkeringar med väderskydd och bygger just nu en ny snabbcykelväg längs med Söderleden. Men vi vill göra mer. Alla som kan ska ha möjlighet att välja cykeln. Därför går vi gröna till val på en offensiv cykelagenda. För att få mer cykling i Växjö och Sverige behövs ny politik inom fyra områden.

1. Bättre cykelinfrastruktur. Staten ska ta en större del av ansvaret att bygga ihop regioner med cykelbanor och i större utsträckning vara med och finansiera banor runt om i landet. Samtidigt behöver det bli lättare för kommuner och regioner att få tillgång till den mark som behövs för att bygga infrastrukturen.

2. Se över förlegade trafikregler. Många av de regler som nu gäller skapades under den del av 1900-talet när bilen var tänkt att vara norm i alla sammanhang. Den verkligheten lever vi inte längre i. Därför vill vi se över en rad regler som i dag bara försvårar cykling så att de i stället gör det enklare att cykla.

3. Ökad trafiksäkerhet. Det handlar bland annat om att sänkta hastigheter för bilar inne i tätorter. Medveten vårdslöshet i trafiken måste stoppas och polisen måste få bättre förutsättningar att bötfälla de som bryter mot reglerna.

4. Växjös cykelvänliga rutnätsstad. I Växjö driver Miljöpartiet att alla gator inom rutnätsstaden ska vara gågator, gångfartsgator eller cykelfartsgator.

Ta hojen till jobbet eller affären, om du har möjlighet. Det är billigt och du mår bra av det. För kortare sträckor är det helt enkelt ett oslagbart transportmedel. Miljöpartiet lovar att varje dag jobba vidare för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt för att välja cykeln.

Cheryl Jones Fur (MP), riksdagskandidat i Kronobergs län, Tobias Adersjö (MP), riksdagskandidat i Kronobergs län, Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot och ersättare i trafikutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons