Ekonomin tål inget nytt sjukhus i Räppe

Kostnaderna skenar. År 2019 togs inriktningsbeslut om att bygga nytt sjukhus i Räppe, Då beräknades kostnaden till 4,9 miljarder kronor. När regionfullmäktige den 2 mars 2022 beslutade om byggnationen hade kostnaden stigit till 7,9 miljarder. Nu har ekonomidirektören redovisat att regionens samlade investeringar för perioden 2022–2032 beräknas kosta 16 miljarder.
Debatt • Publicerad 15 mars 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Här ska nya sjukhuset i Räppe ligga.
Här ska nya sjukhuset i Räppe ligga.Foto: Calle Rydqvist

Vid fullmäktiges beslut i mars 2022 redovisades bara finansiering för 8 miljarder. Det var redan då ett betydande finansieringsgap. Sedan dess har alltså behovet av finansiering växt till hela 16 miljarder – en summa som är orimlig för en liten region som Kronoberg.

Att det var krig i Ukraina visste man vid beslutstillfället i mars, men sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försämrats. Vi har fått en mycket kraftig inflation. Regionens resultatprognoser har försämrats och regionen räknar med underskott 2023 och 2024, vilket tär på de fonderade medel, som är avsedda för sjukhusbygge. Att avsätta vinstmedel på det sätt som man räknat med ter sig nu helt orealistiskt. Sveriges Kommuner och Regioner ger också i sina prognoser en mycket dyster bild av regionernas kommande ekonomiska situation.

Landstingen/regionerna har av hävd i stor utsträckning självfinansierat sina investeringar, och så är fallet nu också. Det är få regioner som har någon skuld av betydelse. Endast fem regioner har en skuld/omsättning som överstiger 5 procent. Med den investering som nu redovisas skulle region Kronobergs låneskuld/omsättning komma att uppgå till 128 procent enligt ekonomidirektörens redovisning och den skulle kunna komma ner till 78 procent med ett gigantiskt sparprogram. Det sparprogrammet skulle kräva att regionen successivt sänker sin kostnadsnivå motsvarande mer än 1500 sjuksköterskelöner.

Man kan inte ha en högre skuldsättning än andra regioner om man inte långsiktigt ska binda sig för att ha betydligt högre skatt än andra eller väsentligt sämre vård. Det kan inte ha varit obekant i varje fall för regionens chefstjänstemän. Man måste betala ränta och amortering.

Anta att man kan finansiera 2 miljarder och låna 14 miljarder. Regionen räknar nu med att en realistisk ränta är 4 procent. Om man räknar med annuiteter grundat på 4 procent ränta och 30 års avbetalningstid, så blir årliga kapitalkostnaden ungefär 800 miljoner kronor vid 14 miljarders skuld. Vid lika utdebitering och skatt får man alltså så mycket sämre vård än andra regioner. Alternativt får man räkna med ungefär 2 kr högre skattesats än andra.

Har man inte pengar till både investeringar och vård måste man prioritera vården. Det går att bedriva vård i lokaler, som inte är perfekta, men det går inte att bedriva vård utan personal.

Det finns inte ekonomiska förutsättningar för att nu bygga ett sjukhus i Räppe. Det går inte att skapa de förutsättningarna genom att dra in på annat – inte ens genom att lägga ner i Ljungby.

Vissa beslut är obehagliga att ta och kräver mod. Vi får hoppas att regionens politiker har det modet.

Lennart Rydberg, f d landstingsdirektör

”Vissa beslut är obehagliga att ta och kräver mod. Vi får hoppas att regionens politiker har det modet.”
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.