Annons

En märklig sammankomst

Den 29 april hade Växjö kommuns bolag årsstämma. På mötet fanns politiker, VD:ar, topptjänstemän och styrelsemedlemmar i bolagen.
Insändare • Publicerad 9 maj 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Under 80 minuter hölls information om vad bolagen utfört under år 2018. Sedan följde allmänhetens frågestund under tio minuter. Inga svar lämnades dock. Kommunchef Monica Skagne övervakade detta noggrant.

På mötet fanns tre, eller möjligen fyra, från allmänheten (förra året var jag ensam). Det var uppenbart att mötet var till för politiker, tjänstemän och styrelsemedlemmar i bolagen. Allmänheten var inte välkomna.

Annons

Tidsschemat var pressat och omedelbart efter frågestunden följde årsstämmorna där allt var bestämt av VKAB i förväg.

Detta är märkligt! Omkring hälften av verksamheten i kommunen sköts av bolagen. Men det finns ingen insyn i bolagen. Man förstår att det här är inget som allmänheten ska lägga sig i. Om allmänheten ska kunna ställa frågor måste man ju i förväg ha fått del av årsredovisningen.

Några saker som intresserade mig var att sammankomsten/årsstämman annonserades i Smålandsposten den 23 april med möte 29 april. Det är inte i god tid. Enligt kommunallagen skall annons meddelas minst en vecka i förväg. Klart att allmänheten inte var förberedd.

Hur ska en aktieägare kunna vara med (bevista) olika stämmor som hålls vid samma tid?

Vad menas med anteciperad utdelning. Sådan utdelning skulle VKAB få av Växjöbostäder. Varför skall Växjöbostäder överlämna 70 miljoner kronor till Växjö kommun? Förklaring önskas.

Är det rimligt att ett sådant möte kallas för information enligt de direktiv som kommunfullmäktige har meddelat?

Av VKAB:s årsredovisning framgår att från den 1 januari 2019 ska en del av kommunstyrelsens arbetsutskott utgöra VKAB;s styrelse.

Detta är märkligt. Kommunstyrelsen övervakar ju att VKAB sköter det som åligger dem. Då kommer ju arbetsutskottet att kontrollera sig själv. Här föreligger jäv.

Nej, sköt bolagen bättre och öka insynen. Ordna med minst ett möte i varje bolag där allmänheten får information och kan få svar på frågor. Och annonsera i god tid och ange att den som är intresserad, bor eller använder bolagets tjänster är välkommen.

Bertil Närenbäck

Växjö kommunhus.
Växjö kommunhus.
Annons
Annons
Annons
Annons