Annons

Flerspråkighet förutsätter ett förstaspråk

Mitt språks gränser är min världs gränser sa filosofen Wittgenstein. Sverigedemokraterna i Växjö vill nu ytterligare begränsa världen för skolelever i vår kommun genom att dra ned på resurserna för modersmålsundervisning. Skulle det ske kommer integrationen att avsevärt försvåras med fördjupad segregation som följd.
Debatt • Publicerad 14 juni 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Modersmålsundervisningen behöver stärkas i skolan, skriver Jan-Åke Karlsson.
Modersmålsundervisningen behöver stärkas i skolan, skriver Jan-Åke Karlsson.Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT

I stället för att komma med ogenomtänkta, populistiska och kontraproduktiva förslag borde SD komma ut i verkligheten. Det räcker troligen med ett enda besök i någon av Växjös skolor för att förstå hur viktigt det är med modersmålsundervisning. För att kunna lära sig ett nytt språk måste man först behärska sitt förstaspråk. Betydelsen av ett utvecklat förstaspråk för att kunna tillgodogöra sig fler språk har stort stöd i forskningen (se till exempel Ganuza och Hedman.) Trots det har kampen om språket tilltagit i takt med att samhället polariserats och klassklyftorna ökat.

En statlig utredning slog 2019 fast betydelsen av modersmålsundervisningen och att den ska stärkas i skolan. I dag är den ännu främst förlagd utanför ordinarie undervisningstid och alltjämt eftersatt. Betydelsen av att ha bra kunskaper i sitt modersmål kan inte nog betonas. Vill man integrera människor som kommit till vårt land och vill man motverka segregationen gör man bäst i att satsa på modersmålsundervisning i skolan samt säkerställa tillgång till böcker och annat material på olika språk.

Annons

Sverigedemokraternas brist på kontakt med verkligheten understryks ytterligare av deras märkliga förslag om att Växjös skolor ska ”förses med säkrare lås”. Det är mycket vi i skolan behöver, inte minst i Växjö kommun, men ingen har efterfrågat andra lås. Vi behöver ett fungerande frånvarosystem, fler vuxna i skolan, mindre klasstorlekar och mer resurser.

Våra barns och ungdomars möjligheter bör inte inskränkas. Därför behöver ni i SD lära känna vår kommunala verksamhet där behovet av mer tillgång till modersmålsundervisning och andra stödinsatser är mycket stort.

Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare, Kommunistiska Partiet, Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons