Annons

Förstärkt stöd till Bris

Många känner just nu en oro över läget i världen. Höga el- och bränslepriser, kriget i Ukraina och det globala klimathotet är stora problem i sig själva – men kan också kännas överväldigande när man översköljs med svarta rubriker. Det är naturligt att känna tveksamhet inför framtiden när så mycket är osäkert.
Debatt • Publicerad 2 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kontoret till BRIS, barnens rätt i samhället, huvudkontor i Stockholm.
Kontoret till BRIS, barnens rätt i samhället, huvudkontor i Stockholm.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är sant att Sverige står inför ett mycket tufft läge. Och det kan mycket väl bli betydligt sämre innan det blir bättre. Men vi i Sverige har löst svåra problem förr, och vi kan göra det igen. Generationer av svenskar har ställts inför tuffa tider och bestått provet.

Att den nya moderatledda regeringen tar problemen på allvar är tydligt. Med ett nytt elprisstöd för att stötta hushållen, sänkningar av drivmedelsskatten och ett utökat ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina visar vi att förändring är möjlig. Vi är besjälade av att få ordning på Sverige och att åter få fred i Europa.

Annons

Men vi vet också att våra barn och unga inte nödvändigtvis känner sig lika upplyfta av politiker som berättar om sina reformer. Det kan kännas för tekniskt, för komplicerat och för svårt. Därför är det viktigt att vi också gör andra saker, så att den oro som just nu sprider sig i vårt land inte får fäste bland barn och unga.

Alla barn har rätt att känna sig trygga och ska ges förutsättningar att växa upp och ges möjlighet till utveckling, kanske särskilt när samhället utmanas. Få frågor är så viktiga som att tidigt nå och hjälpa barn som drabbas av oro, ångest och psykisk ohälsa. Därför avsätter regeringen i sin budgetproposition 20 miljoner kronor årligen under 2023 och 2024 för att Bris nationella stödlinje fortsatt ska kunna hålla öppet.

Att göra den satsningen är rätt – det är helt avgörande att det civila samhällets organisationer kan vara med och genomföra barnrättspolitiken. Men det är särskilt rätt just nu, när vi vet att många barn och unga känner oro. Så tar vi ansvar, både för att lindra oron och för att lösa de problem som skapar den där klumpen i magen.

Thomas Ragnarsson (M), riksdagsledamot Kronobergs län

Annons
Annons
Annons
Annons